Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pohjois-Pohjanmaalla yritykset hakevat kasvua ja pitävät kiinni työvoimastaan

PDF icon24000_pk-baro_kevat-2021_alueraportti_pohjois-pohjanmaan_yrittajat.pdf
PDF icon24000_pk-baro_kevat-2021_aluekalvot_pohjois-pohjanmaan_yrittajat.pdf

Pohjois-Pohjanmaalla yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on hieman kohentunut syksystä (-9) ollen nyt edelleenkin pakkasen puolella (-7), kun se vielä vuosi sitten ennen koronakriisin realisoitumista oli (+11). Alueemme yleiset suhdannenäkymät ovat synkemmät kuin lähialueella ja koko maassa.  Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päähän on kääntynyt kuitenkin positiiviseksi (+2), saldoluvun ollessa syksyllä (-6), ja vuosi sitten (+12). Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihtoa kuvaava saldoluku on hienoisesti plussan puolella (+4), mutta kannattavuutta kuvaava saldoluku on edelleen miinuksella (-5). Tuotannon ja tuotteiden kehitykseen ja innovaatioihin yrityksissä uskotaan (+9), mutta investointien arvo on edelleen miinuksella (-13).

- Koronakriisi on kurittanut osaa alueemme pk-yrityksiä, mutta kasvuhalukkuutta se ei ole onnistunut poistamaan. Kuitenkin alueen pk-yrityksistä 28% prosenttia kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Alueellamme toimivat yritykset uskovat kuitenkin vahvasti omaan ja työntekijöiden osaamiseen ja omasta työvoimasta halutaan pitää kiinni. Isompien yritysten investoinnit kuten Kemin Metsä Fibre tekemä investointipäätös 1,6 miljardia euroa 2,5 vuoden rakennushankkeena on todella tervetullut.  Näitä uutisia tarvitaan jatkossakin, sillä pk-yritysten oma investointihalukkuus alueellamme on jo pitkään ollut heikohko ja tämän tilanteen kääntäminen edellyttää kansallisen linjausten lisäksi alueellisestikin positiivista toimintaa, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Alueen pk-yritykset uskovat tulevaan ja ovat edelleen kasvuhakuisia – palveluja vievien yritysten osuus kasvanut merkittävästi

Alueen yritykset ovat edelleen kasvuhakuisia. Vastaajista peräti 44 % ilmoittaa olevansa kasvuhakuisia, joista 8% voimakkaasti kasvuhakuisia.

- Alueemme yritykset eivät ole antaneet periksi ja pyrkivät edelleen kasvamaan hieman enemmän kuin koko maassa, sanoo Kolehmainen.  Kasvuhakuisuus yrityksissä näkyy jatkuvana panostamisena tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen ja uusien toimintamallien hakemiseen, vaikkakaan tämä ei vielä näy investoinneissa.

-Pk-yritysten kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen on löydettävä uusia keinoja.  Pohjois-Pohjanmaalla vientiyrityksiä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Korona tällä hetkellä vaikeuttaa vientiponnisteluja, mutta positiivista edistystä on tapahtunut.  Suora palveluiden vienti on lisääntynyt viime vuodesta 10 prosenttia, toteaa Kolehmainen.

Vienti ja kansainvälistyminen

Maailmanmarkkinoiden kysynnän heikkeneminen ja toisaalta pandemia ja sen myötä asetetut rajoitukset vaikeuttavat viennin kehitystä. Kansalliset ja EU-rahoitteiset yritystuet mahdollistavat nyt kuitenkin hyvin kasvuun, kansainvälistymiseen, digitalisaation hyödyntämisen ja kiertotalouden kehittämiseen liittyvät yritystuet.

- Meidän on oltava aktiivisia ja kuljettava nyt eturintamassa, sillä markkinat jaetaan pandemiakriisin ja ilmastohätätilan myötä uudelleen, kannustaa Petri Keränen ELY-keskuksesta.

Työllisyystilanne

Pandemian ja asetettujen rajoitusten myötä maakunnan työttömyystilanne on reilu 20 % heikompi kuin vuosi sitten. Työttömiä on nyt 4000 enemmän. Meillä on riski pitkäaikaisiin työllisyysvaikutuksiin. Tarvitaan aktiivisia toimia jo työttömyyden alkuvaiheessa osaamisen ja työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi ja toisaalta on huolehdittava yritysten työllistämiskynnyksen madaltamisesta.

- Kasvaneesta työttömyydestä huolimatta meillä on kuitenkin edelleen merkittävä ulkomaalaisen työvoiman tarve useilla toimialoilla, muistuttaa Petri Keränen.

Pk-yritykset ja rahoitus

Pohjois-Pohjanmaalla yritysten rahoitustarpeet ovat vähentyneet viime syksystä, vain 20 % yrityksistä tarvitsee uutta rahoitusta. Vastauksissa näkyy tarpeiden polarisaatio: suurin osa hakee rahoitusta kasvuun ja investointeihin, mutta osa tarvitsijoista (24 %) kärsii edelleen kireästä suhdannetilanteesta ja tarvitsee käyttöpääomarahoitusta tilannetta paikatakseen. Rahoituksen saatavuus on ollut Pohjois-Pohjanmaalla selvästi muuta maata paremmalla tolalla, sillä vain 5 % yrityksistä ei ole hakenut tai saanut tarvitsemaansa rahoitusta. Valtakunnallisesti 10 % yrityksistä ei ole hakenut tai saanut tarvitsemaansa rahoitusta.

- Pohjoispohjalaisten yritysten taloustilanne ollut kohtuullisen hyvä ja rahoituskysyntä on nyt maltillista. Tässä odotellaan näkymien selkiintymistä. Vientiyritysten kannattaa kuitenkin tällä hetkellä olla erityisen tarkkoja vastapuoliriskien kanssa. Tähän löytyy apua Finnveralta, sillä voimme myöntää luottovakuutuksia poikkeuksellisesti myös läntisiin teollisuusmaihin suuntautuviin kauppoihin, kertoo aluejohtaja Pasi Vartiainen Finnverasta

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen oppilaitosten välinen yhteistyö tiivistyy edelleen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on tehnyt pitkään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa mm. erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien muodossa, samoin vaikuttamalla eri ohjaus- ja työryhmissä. Yrittäjät ja luottamushenkilöt ovat käyneet oppilaitoksissa vierailuilla ja toteuttaneet yhteisiä projekteja opiskelijoiden kanssa, tarjonneet harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetöihin tilaisuuksia. Yritysten näkökulmasta innovaatioihin liittyvää yhteistä kehitystyötä ja osaamisen vahvistamista ei ole koskaan liikaa. Yhteistyötä oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa halutaan vain syventää ja tiivistää, silla vain tällä tavalla toimimalla voimme taata tämän alueen elinvoiman.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus johtaja Petri Keränen p. 0400 197 187

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Kevään 2021 Pk-yritysbarometri perustuu yli 5553 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 222. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Tiedonkeruun ajankohta joulukuu 2020–Tammikuu 2021.