Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Senioritoiminta

Seniorijäsenyys Oulaisten Yrittäjissä

 

Seniorijäsenyyden tarkoituksena on antaa mahdollisuus aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle säilyttää kontakti yrittäjäjärjestöön. Seniorijäsenyys antaa myös mahdollisuuden kokeneelle yrittäjälle pysyä mukana järjestön toiminnassa. Seniorijäseniä voidaan hyödyntää esim. tiedon siirtämisessä nuorelle yrittäjäpolvelle. Paikallisyhdistystasolla on mahdollisuus kehittää tutor-toimintaa, jonka avulla kokenut yrittäjä voi avustaa uutta yrittäjää liiketoiminnan kehittämisessä.

Seniorijäsenen kriteerit
 
Seniorijäsenyyden myöntää aina paikallisyhdistyksen hallitus.
Paikallisyhdistys voi hyväksyä yrittäjänä toimineen henkilön paikallisyhdistyksen seniorijäseneksi seuraavin perustein:
  • seniorijäsenenä voi olla vain sellainen yrittäjä, joka on luopunut omasta yritystoiminnastaan eikä enää täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä
  • henkilön tai hänen aviopuolisonsa yrityksen on täytynyt olla aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen
  • seniorijäsenen tulee olla vähintään 55-vuotias.
Seniorijäsenyyden oikeudet ja velvollisuudet
 
Hyväksyessään seniorijäsenen paikallisyhdistys määrittelee ne palvelut, jotka se antaa seniorijäsenelle. On syytä muistaa, että seniorijäsenellä ei ole samoja jäsenoikeuksia kuin varsinaisella jäsenellä. Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa, mutta hänet voidaan kutsua kaikkiin yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.
  
Kiinnostuitko?
Ota rohkeasti yhteyttä Seniorivastaavaamme Urho Pyyhyn 08 470 355!