Oulun Yrittäjät | Yrittajat.fi

Etsi

Oulun Yrittäjät

 

Oulun Yrittäjät on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön paikallisyhdistys.

Oulun Yrittäjät ajaa paikallisella tasolla yrittäjien asioita osallistumalla keskusteluihin, työryhmiin ja ottamalla kantaa paikallisia yrittäjiä koskeviin päätöksiin. Olemalla aktiivisesti mukana vaikutamme erityisesti pienempien yritysten oloihin, jokainen oululainen yrittäjä voi osallistua toimintaamme ja saada siten oman äänensä kuuluviin. Pyrimme ensisijaisesti vaikuttamaan hiljaisesti, ennen kuin tapahtuu, näin vältymme äänekkäältä jälkitoiminnalta.

Oulun Yrittäjät vaikuttaa yrittämisen imagoon näkymällä erilaisissa paikallisissa medioissa, ja järjestämällä tapahtumia, joissa myös ei-yrittäjät näkevät meidät. Järjestämme myös tapahtumia kouluissa ja oppilaitoksissa silmällä pitäen tulevaisuuden päättäjien, työntekijöiden ja yrittäjien kasvua yrittäjähenkiseksi jo pienestä pitäen.

Oulun Yrittäjät järjestää jäsenilleen lukuisia tilaisuuksia, joissa luodaan tärkeitä verkostoja, hankitaan uusia asiakkaita, saadaan neuvoja ja tukea toisilta paikallisilta yrittäjiltä, ja tavataan ystäviä. Benchmarking - mahdollisuuden lisäksi näistä verkostoista yrittäjät saavat tilaisuuden keskustella työhönsä liittyvistä iloista ja suruista toisten samanhenkisten ihmisten kanssa.

Oulun Yrittäjät tiedottaa jäsenilleen lähialueilla järjestettävästä yrittäjäkoulutuksesta. Yrittäjäjärjestön puolesta koulutusta järjestävät Suomen Yrittäjät ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Lisäksi olemme tiiviissä yhteistyössä monien paikallisten koulujen ja opistojen kanssa. Välitämme heille mm viestiä siitä, millaista koulutusta jäsenemme kaipaavat.

Oulun Yrittäjät tiedottaa ajankohtaisista paikallisista asioista ja tapahtumista noin 10 kertaa vuodessa lähetettävällä jäsenkirjeellä. Yrittäjäjärjestön jäsenenä jäsenmaksuusi sisältyviä tiedotuspalveluja ovat Suomen Yrittäjät -jäsenlehti ja YrittäjäInfo-tiedote. Voit myös tilata Suomen Yrittäjien 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Yrittäjä-lehden jäsenhintaan.

Oulun Yrittäjät tarjoaa käyttöösi kaikki Suomen Yrittäjien jäsenedut. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on solminut paikallistasolla muita etusopimuksia jäsenille.
 
 

Oulun Yrittäjät ry

Risto Huovinen
Puheenjohtaja

Stemma, Oulu 
p. 0400 584 510
 

Liittyminen

Liity yhdistyksen jäseneksi käyttämällä Suomen Yrittäjien yhteistä liittymislomaketta:

Liity Suomen Yrittäjien jäseneksi