Etsi

Oulun-Yrittäjät,-vuoden-yrittäjä-2015-palkinto-jaossa

Ehdota palkinnon saajaa 30.10.2015 mennessä

Oulun Yrittäjät ry palkitsee tänäkin vuonna jonkun jäsenyrityksensä Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Toivomme nyt jäsenistön tekevän ehdotuksia palkinnon saajista.

Ehdotuksen voi tehdä täyttämällä lyhyen esityksen tästä linkistä

             

 OULUN YRITTÄJÄT RY:N YRITTÄJÄ-PALKINNON JAKOSÄÄNTÖ

1 §    Palkitakseen järjestö- ja yritystoiminnassa vuoden aikana ansioituneita yrittäjiä Oulun Yrittäjät ry jakaa vuosittain yhden vuoden yrittäjäpalkintoja. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus

Palkinto tulee jakaa puitteiltaan arvokkaassa tilaisuudessa. Palkitseminen julkistetaan kaikille tiedotusvälineille.

2 §     Vuoden yrittäjäpalkinto on nk.  keskikokoinen yrittäjäpatsas, kaksihalkoinen Y, jonka sakaroiden keskellä  on kultainen pallo. Patsaankorkeus on  8 cm.

3 §    Vuoden yrittäjäpalkinnon saajaa valittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1.  Vuoden yrittäjäksi valitun on oltava paikallisyhdistyksen jäsen . Kuuluminen yrittäjien toimialajärjestöön sekä muu ammatillinen järjestäytyminen katsotaan lisäansioksi.

2. Vuoden yrittäjäksi valittavan tulee olla henkilönä arvostettu ja esimerkillinen Henkilökohtainen toiminta yrittäjäjärjestön luottamustoiminnassa katsotaan  ansioksi. Samoin katsotaan ansioksi osallistuminen yhteiskunnallisiin luottamustoimiin sekä muu yhteiskunnallinen osallistuminen.

3. Vuoden yrittäjäksi valittavan yrityksen tulee olla vaikuttanut paikkakuntansa kehitykseen esimerkillisenä suorana tai välillisenä työllistäjänä, paikkakunnan elinkeinorakenteen monipuolistajana tai muulla näihin verrattavalla tavalla.

4.  Vuoden yrittäjäksi valittavan tulee olla taloudellisesti menestynyt. Menestystä arvioitaessa on

Huomiota kiinnitettävä mm, seuraaviin seikkoihin: liikevaihdon kehitys, työntekijämäärän kehitys ja vakavaraisuus.  Yksin- ja mikroyrityksen kohdalla tätä pykälää käytetään soveltuvin osin.

Oulun Yrittäjät ry:n hallitus 2006