Etsi

Historiikki

Mistä kaikki sai alkunsa?

Paikallislehti Tervareitti kirjoitti 1978 elokuun 31. päivän numerossaan, että yrittäjille perustetaan oma yhdistys. Joukko paikkakuntalaisia yrittäjiä kokoontui jo 15.05.1978. Osanottajaluettelon mukaan paikalla olivat Veikko Pihlaja, Fanni Mustonen, Aili Saarinen, Aimo Pelkonen, Teuvo Kilpeläinen, Juhani Pirttikoski, Pentti Väänänen, Kauko Kurtti, Alpo Karhu, Pauli Holappa elinkeinolautakunnan jäsen, Juho Kankaanpää, Pentti Aitta, Juhani Rajala ja Toivo Mulari. Muuta dokumenttia tilaisuudesta ei ole tallella.

Toisen kerran kokoonnuttiin 04.07.1978 keskustelemaan oman yhdistyksen perustamisesta. Läsnä toimikunnassa olivat Fanni Mustonen, Pentti Väänänen, Pentti Aitta ja Olavi Myllyaho, joka toimi kokouksen puheenjohtajana. Toimikunta päätti kutsua yrittäjät kunnanvirastoon yrittäjäyhdistyksen perustamista varten 28.08.1978 klo 19.00.
Perustamiskokouksessa olivat läsnä Heino Harakka, Veikko Pihlaja, Seppo Palovaara, Viljo Räisänen, Teuvo Kilpeläinen, Kaarina Utriainen, Martti Matero, Kauko Kurtti, Martti Ilvo, Heikki K. Aitta, Olavi Myllyaho ja Alpo Karhu. Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Heikki K. Aitta, joka valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi yksimielisesti. Sihteerinä toimi Olavi Myllyaho.
Oulun seudun yrittäjät ry:n puheenvuoron käytti järjestösihteeri Martti Ilvo. Kokous päätti yksimielisesti Veikko Pihlajan esityksestä ja Matti Suorsan kannattamana perustaa Utajärvelle yrittäjäyhdistyksen. Yrittäjäyhdistyksen perustamispäiväksi kirjattiin 28.08.1978.
 
Tervareitin lehtijutussa 31.08.1978 sanotaan: "Yhdistyksen tarkoituksena tulee olemaan paikkakunnan yksityisten yrittäjien aatteellisten ja talouspoliittisten asioiden hoitaminen."
 
20.10.1978 pidetyssä yhdistyksen ensimmäisen hallituksen kokouksen avasi pöytäkirjan mukaan puheenjohtaja Kauko Kurtti. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Kurtin lisäksi Fanni Mustonen, Seppo Palovaara, Matti Suorsa, Teuvo Kilpeläinen, Alpo Karhu, Martti Matero, Viljo Räisänen, Veikko Pihlaja ja Heino Harakka. Tilintarkastajiksi valittiin Heikki K. Aitta ja Juho Kankaanpää, varalle Kalle Manninen ja Mikko Kemilä. Kokouksessa oli myös paikalla elinkeinoasiamies Olavi Myllyaho. Kokous pidettiin kunnan virastotalon kokoushuoneessa klo 19.30 - 20.30. Hallitus valitsi 20.10.1978 keskuudestaan sihteeriksi Teuvo Kilpeläisen ja varapuheenjohtajaksi Martti Materon.
 
21.10.1978 lähetettiin kirje Oulun Seudun Yrittäjille, yhdistyksen hyväksymiseksi Oulun Seudun Yrittäjät ry:n jäseneksi.
Yrittäjien syyskokouksessa 17.12.1978 hyväksyttiin jäsenmaksun suuruudeksi 50 mk samoin kuin kannatusjäsenmaksuksikin. Hallituksen pj:ksi valittiin vuodelle 1979 Kauko Kurtti ja sihteeriksi Teuvo Kilpeläinen.
 
Vuosi 1979
Hallitus päätti 11.10.1978 pitämässään kokouksessa hoitaa yhdistyksen rekisteröinnin kuntoon. Syyskokous 23.10.1979 oli läsnä 24 Utajärveläistä yrittäjää, kokousta johti Matti Suorsa ja sihteerinä toimi Teuvo Kilpeläinen. Kokouksessa päätettiin, ettei yhdistyksen toimihenkilöille makseta kokouspalkkiota eikä matkakorvauksia. Vuodelle 1980 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Kurtti. Hallitukseen tulivat valituiksi vuosille 1980 – 1981 Alpo Karhu, Heino Harakka, Matti Suorsa ja Teuvo Kilpeläinen.


Mitä tapahtuikaan 1980-luvulla?

Vuosi 1980
Yhdistys lähetti kunnanhallitukselle 29.04.1980 kannanoton moottoriajoneuvojen katsastustoiminnan loppumisesta Utajärvellä syksyllä 1979. Kirjelmässä todettiin, että "Palvelujen väheneminen kunnan alueella on omiaan vaikuttamaan kielteisesti väestön viihtyvyyteen ja yritysten toimintaedellytyksiin".
Jäsenluettelo 28.01.1980: Aitta Heikki K. Harakka Heino, Karhu Alpo, Kilpeläinen Teuvo, Mustonen Fanni, Palovaara Seppo, Pihlaja Veikko, Rakennuspalvelu Kurtti Ky, Räisänen Viljo, Suorsa Matti, Uta-Puurakenne Oy
Vuodelta 1981 ei ole merkintöjä. 
 
Vuosi 1982
Hallituksen pj. Eero Kinnunen, siht. Teuvo Kilpeläinen, jäsenet: Aulis Rannila, Alpo Karhu, Matti Suorsa vpj, Kauko Kurtti, Veikko Pihlaja, Veli Pelkonen, Viljo Räisänen ja Tauno Juntunen. Jäseniä tuolloin oli 16.
 
Vuosi 1983
Utajärven Yrittäjien toimintakertomuksen mukaan jäseniä oli vuoden lopussa 19. Ensimmäisten liittyjien joukossa olivat Annikki Moilanen ja Utajärven Autopaja. Hallituksen puheenjohtajana toimi Eero Kinnunen ja sihteerinä Juho Kankaanpää. Jäsenet olivat Alpo Karhu, Kauko Kurtti, Matti Suorsa, Veli Pelkonen, Pekka Vähäsarja, Teuvo Kilpeläinen, Pertti Aitta, Tauno Juntunen ja Aulis Rannila.
 
Vuosi 1984
Yhdistys toteutti jäsenhankintaa "ovelta-ovelle" kampanjana Matti Suorsan johdolla. Toiminta sisälsi normaalit kevät-, syys- ja hallituksen kokoukset, lisäksi kaksi vaalivalmistelukokousta. Kevätkokouksessa oli mukana kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, syyskokouksessa rak.mest. Onni Mäkinen. Yrittäjäkurssi järjestettiin yhteistyössä Oulujokiopiston kanssa syksyllä.
 
Vuosi 1985
Utajärven Yrittäjät ry kuului Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:een. Yhdistyksen puheenjohtajana oli tuolloin Mikko Kemilä, vpj Matti Suorsa ja siht. Jussi Timonen. Ensimmäinen vuoden yrittäjäpalkinnon sai Eero Kinnunen syyskokouksen yhteydessä 27.11.1985. Keväällä 1985 luovutettiin kultainen ansioristi Matti Suorsalle 30-vuotisesta toiminnasta.
 
Vuosi 1986
Kanssakäymistä naapuriyritysten kesken. Muhoksen yrittäjien järjestämään elokuiseen nuotioiltaan ilmoittautui Utajärveltä 12 henkilöä. Jäseniä yhdistyksessä oli 30
 
Vuosi 1987
Jäseniä oli vuoden lopussa 24. Puheenjohtaja Mikko Kemilä osallistui puheenjohtajien laivaseminaariin. Järjestyksessään toinen yrittäjäpalkinto luovutettiin Mikko ja Vappu Kemilälle. Sihteerinä toimi Anneli Suorsa, jäsenet vpj Jouko Matilainen, Kauko Kurtti, Juho Kankaanpää, Ilpo Aksila, Aulikki Seppänen ja Hannu Saarenpää.
 
Vuosi 1988
Toimintakertomuksen mukaan yrittäjät osallistuivat kahdella joukkueella valtakunnalliseen tuloksentekijät-yrityspeliin, Vekkulit sijoittui kolmanneksi ja Utis Oy selvisi välieriin. Jäseniä yhdistyksessä oli 24. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät täyttivät 50 vuotta.
Hallituksen pj Mikko Kemilä, siht Anneli Suorsa, jäsenet Ilpo Aksila, Eero Kinnunen, Aulikki Seppänen, Hannu Saarenpää, Jouko Matilainen, Pasi Suorsa ja Juho Kankaanpää.
 
Vuosi 1989
Kunnallisvaaliehdokkaina olivat Matti Häkli, Mikko Kemilä, Olavi Myllyaho, Aimo Pelkonen, Annikki Moilanen, Teuvo Kilpeläinen, Eero Väisänen ja Eero Kinnunen. Jäsenyrityksiä oli kaikkiaan 21. Tervareitti-lehden syyskokousuutisen mukaan hallituksen pj jatkoi Mikko Kemilä. Hallitukseen valittiin Hannu Saarenpää, Aulikki Seppänen, Eero Kinnunen, Ilpo Aksila, Pasi Suorsa, Kauko Kurtti, Aulis Rannila ja Matti Häkli.


Yhdistyksen tapahtumia 2000-luvulla
 

Vuodelta 2000 ei ole tietoja!
 
Vuosi 2001
Yhdistyksen toiminta monipuolistui, mukaan tulevat yrittäjien yhteisesiintymiset, kuten Maaseudun mahdollisuudet -messut 2001. Kevätkokous pidettiin 18.04 Suvituulessa. Kuivaniemen Yrittäjille lähettiin onnittelut 20-vuotisjuhlan takia. Hallituksen pj Annikki Moilanen, vpj Gunnar Göransson, siht Maritta Aksila, tal.hoit. Kaisu Merilä, jäsenet Aimo Pelkonen, Mikko Kemilä, Jaakko Haataja ja Aarne Kinnunen.
Yläasteella pidettiin Yrittäjäilta, jossa oli läsnä 10 yrittäjää. Verotuksesta puhuivat Oulun verotoimen Anneli Heikkala ja Eero Siika-aho, Sirkka Arola PPY:stä kertoi ajankohtaisia asioita. Vuoden aikana tuli 5 uutta jäsentä. Pikkujoulua vietettiin Rokuan Hovissa yhdessä Vaalan, Muhoksen ja yllätysvieraina olleiden Tyrnävän yrittäjien kanssa.
 
Vuosi 2002
Kesällä yhdistys osallistui Oulujoki-Messuille. Ohjausryhmän pj oli Annikki Moilanen, yrittäjät hoitivat kahviotoiminnan ja lipunmyynnin. Hallituksen kokoonpano: pj Annikki Moilanen, vpj Gunnar Göransson, siht. Maritta Aksila, jäsenet Mikko Kemilä, Markku Juntunen ja Eero Väisänen, varajäs. Markku Mustonen ja Aimo Pelkonen, tal.hoit Maila Mustonen.
Onnittelukäynti Merilän Kartanon 10-vuotisjuhlan merkeissä, samalla Kaisu Merilän 40-vuotisjuhla. Kevätkokouksessa muistettiin Maila Kaakista, hänen jäädessään vapaalle. Toivotettiin uusi apteekkari Raija Svala-Rimo tervetulleeksi ja muistettiin Hannu Ekholmia, hänen siirtyessään Tornioon. Iloinen pikkujoulu vietettiin yhdessä Muhoksen, Vaalan ja Tyrnävän yrittäjien kanssa Rokuan Hovissa.
 
Vuosi 2003
Toimintakertomuksen mukaan toiminta vilkastui edellisestä vuodesta. Jäseniä oli vuoden lopussa 28. Kesällä oli kotiseutuviikko, jonka yhteydessä 5.7 yrittäjien järjestämä toripäivä, johon kuuluu perinteisesti myös kaikkia kiinnostava köydenvetokilpailu, johon Yrittäjät haastoivat kaikki kyläyhdistykset ja kunnan joukkueet. Valitettavasti kyläyhdistykset eivät osallistuneet, ja kisa käytiin kunnan ja yrittäjien kesken. Kisan voitti Yrittäjien joukkue: Juha Moilanen, Markku Juntunen, Eino Hiltunen, Markku Mustonen ja Maritta Aksila.
Yhdistyksen hallitus: pj Annikki Moilanen, vpj Gunnar Göransson, siht. Maritta Aksila, jäsenet Mikko Kemilä, Markku Juntunen, Markku Mustonen, ja Kaisu Merilä. Varajäs. Aimo Pelkonen ja Eino Hiltunen, tal.hoit. Maila Mustonen.
Pikkujoulua vietettiin Rekihovissa yhdessä Muhoksen, Vaalan ja Tyrnävän yrittäjien kanssa. Ja hauskaa oli. Syyskokous pidettiin Rekihovissa ennen juhlaa.
 
Vuosi 2004
Tapahtumarikas alkuvuosi, johon sisältyi tuleva Utajärven Yrittäjät ry 25-vuotisjuhla. Hallitus kokoontunut kuukausittain, kokouksissa oli esillä tuleva 25-v juhla ja siihen liittyvät järjestelyt. Juhlatoimikuntaan valittiin: Mikko Kemilä pj, Anneli Hiltunen, Kaisu Merilä, Maarit Juntunen ja Markku Juntunen.
Tyrnävän Yrittäjien 20-vuotisjuhla, johon osallistuivat Mikko Kemilä ja Ritva Kangas Utajärven edustajina.
Hallituksen koostumus: pj Gunnar Göransson, vpj Annikki Moilanen, siht. Maritta Aksila, jäsenet Markku Juntunen, Mikko Kemilä, Markku Mustonen, Anneli Hiltunen ja Kaisu Merilä, varaj. Aimo Pelkonen ja Raija Moilanen, tal. hoit. Maila Mustonen. Jäseniä vuoden 2004 lopussa oli 55.