Etsi

Hallitus

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluu kahdeksan valtuuston valitsemaa jäsentä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Suomen Yrittäjien hallituksen tehtävänä on 

  • edustaa keskusliittoa ja hoitaa sen asioita liittokokouksen ja valtuuston hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan, 
  • johtaa keskusliiton edunvalvontatyötä, 
  • pitää yhteyttä jäseniin ja muihin etupiireihin sekä kotimaassa että ulkomailla, 
  • tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle ja muille päättäville elimille, 
  • ottaa ja erottaa keskusliiton toimitusjohtaja ja hänen suoranaiset alaisensa sekä määrätä heidän palkkaetunsa ja tehtävänsä, 
  • valita työmarkkinavaltuuskunnan puheenjohtaja ja jäsenet, 
  • laatia keskusliiton toimintakertomus, tilinpäätös ja talousarvio sekä hoitaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa keskusliiton taloutta, 
  • kutsua kokoon valtuuston kokous, 
  • kutsua kokoon varsinainen ja ylimääräinenliittokokous ja valmistella niissä käsiteltävät asiat ja 
  • valita valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien jäsenet.