Etsi

Liittokokous

Liittokokous käyttää Suomen Yrittäjien ylintä päätäntävaltaa. Liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi.

Vuoden 2020 liittokokous järjestetään Valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä Jyväskylässä 17.101.2020.

Liittokokouksessa

  • käsitellään valtuuston selonteko yrittäjäjärjestön toiminnasta ja taloudenhoidosta kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta sekä määritellään toiminnan suuntaviivat
  • päätetään keskusliiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä hallituksen muiden jäsenten palkkioista,
  • päätetään valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden valtuuston jäsenten palkkioista,
  • valitaan keskusliiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa,
  • valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
  • valitaan valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
  • päätetään valtuuston kokouspalkkioiden suuruudesta sekä
  • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.