Etsi

Nina Rasola

Kuka olen?

Yrittäjyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta toteuttaa asioita, vapautta toimia ja nauttia omasta työstä. Yrittäjyys on mahdollisuus toteuttaa unelmia, luoda uutta ja samalla parantaa omalta osaltaan maailmaa.  Toisaalta yrittäjyys on todella vaativaa ja raskasta.

Olen Nina Rasola Etelä-Savosta Mikkelistä, ja olen toiminut 20 vuotta ympäristönhuolto- ja puhtausalan yrittäjänä. Lähes yhtä kauan olen ollut aktiivinen toimija yrittäjäjärjestössä.

Olen toiminut paikallisyhdistystasolla kymmenisen vuotta, joista viisi puheenjohtajana. Aluejärjestön toiminnassa olen ollut myös kymmenisen vuotta mukana, viimeiset kuusi puheenjohtajana. Suomen Yrittäjissä olen aloittanut 2000-luvun alkupuolella nuorten yrittäjien valiokunnassa, sittemmin elinkeinopolitiikan valiokunnassa, hallituksessa ja nyt viimeiset neljä vuotta varapuheenjohtajana.

Yrittäjänä kokemusta on kertynyt laaja-alaisesti yrityksen kehittämisestä, henkilöstöön liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, asiakaskokemuksen hyödyntämisestä, liiketoimintakaupoista ja yrityksen perustamisesta. Toimin työvoimavaltaisella alalla – ympäristöhuollon puolella työskentelee tällä hetkellä 24, puhtauspuolella 10 ja hoivapalveluissa 20 henkilöä.

 • RL-Palvelut Oy toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
 • RL-Kotipalvelut Oy toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
 • Geriwell Oy osakas, hallituksen jäsen
 • Palhomaa Oy, hallituksen jäsen
 • As Oy Kotiporras hallituksen puheenjohtaja

Koulutus

 • yrittäjän ammattitutkinto
 • suuri määrä lyhytkestoisia liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä koulutuksia
 • Jyväskylän Yliopisto, kauppatieteet pääaineena yrittäjyys, kauppatieteiden yo
 • Universität Wien Sozial- und Wirtschatwissenschafren, Soziologie (1995–2000)

Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

 • yrittäjyys
 • hankinnat
 • kuntavaikuttaminen ja edunvalvonta
 • kiertotalous, ympäristönhuolto

1. Miksi haet tähän luottamustehtävään?

Yrittäjyys on SE juttu! Haluan positiivisesti kehittää yhteiskuntaa yrittäjäjärjestön kautta. Olen kiinnostunut yrittäjyyden ilmiöistä ja ennen kaikkea yrittäjistä. Yrittäjäjärjestö on mielenkiintoinen maailma, täynnä inspiroivia ihmisiä ja ajatuksia. Yrittämisen arki on haastavaa ja se tarjoaa mahdollisuuksia innostua haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Haluan antaa persoonani sekä kokemukseni yrittäjänä ja johtajana järjestön käyttöön. Yrittäjäjärjestö on minulle arvomaailma, yhteisö ja tuki. Vahvistamalla yrittäjyyttä, vaikuttamalla yrittämisen edellytyksiin ja verkostoimalla niin yrittäjiä kuin yhteiskunnan vaikuttajia yrittäjyyden ymmärrys kasvaa yhteiskunnan eri tasoilla. Vaikka yrittäjyyteen liittyy yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia menestystekijöitä, niin suomalaisten asenteet eivät vielä täysin tue yrittäjyyttä. Haluan parantaa yrittäjyyden arvostusta ja ymmärrystä sekä muokata yrittämiseen liittyviä asenteita. Yrittäjyys voisi olla ratkaisu moneen yhteiskunnan ongelmaan!

2. Mikä on mielestäsi yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä?

Yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä on tuntea, vaikuttaa ja vahvistaa yrittämisen olosuhteita. Yrittäjäjärjestö on yrittäjyyden mielipidejohtaja, joka pitää yllä aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua yrittäjyydestä, yrittämisestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Toisaalta yrittäjäjärjestö on yrittäjän paras kumppani, tuki ja turva.

3. Missä yrittäjäjärjestö on mielestäsi onnistunut hyvin, ja missä on vielä kehitettävää?

Palvelulupauksemme: olemme läsnä yrittäjän arjessa, on hyvä. Meidän on vielä lunastettava lupauksemme.

Suomen Yrittäjien asiantuntijat tekevät erinomaista vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla. Korona-ajan viestintä ja tiedottaminen yrittäjille oli huippuluokkaa. Koronakriisin myötä yhteistyö järjestön ja eri sidosryhmien kanssa on tiivistynyt ja parantunut. Yrittäjyyden merkitys ymmärretään paremmin.

Kunta- ja maakuntavaikuttamista on terävöitettävä. Monet yrittämiseen liittyvät asiat ovat alueellisia tai maakunnallisia. Yrittäjäjärjestön tehtävä aluetasolla on pitää huolta siitä, että toimintaympäristö pysyy kilpailukykyisenä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi osaamisrakenteita, kuntien taksapolitiikkaa tai vaikkapa kohtuuhintaista sähköä. Se tarkoittaa myös, että yrittäjäjärjestö on aktiivinen kehittäjä, joka tekee avauksia ja kulkee edistyksen kärjessä ravistellen ja vahvistaen.

4. Jos sinut valitaan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan viet yrittäjäjärjestöä? 

Nostan tähän kolme kokonaisuutta, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa.

Yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä on luoda ja ylläpitää yritysten toimintaedellytyksiä. Järjestön on oltava vahvasti mukana lainsäädäntöön liittyvissä valmisteluissa, muistuttamassa eri kokoisten yritysten tarpeista ja arjen haasteista. Isoja kokonaisuuksia ovat työmarkkinat, verotus ja yleinen yrittämiseen liittyvä ilmapiiri. Tarvitsemme rohkeita mutta asiallisia avauksia sekä arjen esimerkkejä.

Yrittäjäjärjestön on kehityttävä ja elettävä ajassa mukana. Vaikuttavuuttamme voidaan vahvistaa yhteistyössä aluejärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa. Maakunta- ja kuntavaikuttaminen ovat tärkeitä. Toisaalta järjestön on tarjottava myös businestä, tukea, verkostoja, koulutusta ja virkistystä jäsenistölleen. Paikallisyhdistysten jäsenet ovat vahvuutemme perusta!

Pidän tärkeänä luottamushenkilöidemme tukemista ja osaamisen kehittämistä niin vaikuttamistehtäviin kuin järjestötyöhön. Me yrittäjät haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan eri tasoilla ja parantaa yrittäjyyden olosuhteita

Aiemmat luottamustoimet 

 • Mikkelin Kokoomusnaiset, puheenjohtaja 2018–
 • Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset, hallituksen jäsen 2018–
 • Mikkelin Kokoomus kunnallisjärjestö, hallituksen jäsen 2019–
 • Suomen Yrittäjät, varapuheenjohtaja 2016–
 • Etelä-Savon Yrittäjät, puheenjohtaja 2015–
 • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, hallituksen jäsen 2014–
 • Mikkelin Yrittäjät ry, puheenjohtaja 2010–2014
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, hallituksen jäsen 2010–2017
 • Mikkelin kaupunki, teknisen lautakunnan jäsen 2004–2017
 • Mikkelin Kaupunki, varavaltuutettu 2012–2017
 • Etelä-Savon Kauppakamari, hallituksen jäsen 2014–2019
 • Etelä-Savon Kauppakamari, koulutusvaliokunnan jäsen, useita jaksoja muttei tällä hetkellä
 • Mikkelin Rotaryklubi ry, puheenjohtaja 2015
 • M-Riders Mikkeli ry, perustajajäsen, puheenjohtaja 2007–2010
 • Ladies Circle LC24 Mikkeli ry, puheenjohtaja 2013
 • Suomen Nuorkauppakamarit ry, CEA 2008
 • Suomen Nuorkauppakamarit ry, kehitysjohtaja 2006
 • Mikkelin Nuorkauppakamari ry, puheenjohtaja 2004

”Ninnillä on johtamisen taito. Isoja ja olennaisia linjoja, huolellista perehtymistä ja visiota tulevasta. Riittävästi tiukkuutta ja kannustusta. Paljon nauruakin.”

”Innostunut, luova ja idealistinen, sosiaalisesti lahjakas. Kokee vahvaa halua elää omien arvojensa mukaisesti. Joustava ja avoin argumenteille, kiinnostunut eri asioista”

 

» Takaisin puheenjohtajaehdokkaisiin