Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston työtä. Hänellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan. Valtuuston puheenjohtajan tulee saada yli puolet annetuista äänistä. Valtuuston puheenjohtajan kausi on kaksi vuotta ja hänen toimikautensa alkaa heti valinnasta. 

Valtuuston puheenjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka on keskusliiton jäsenjärjestön tai jäsenjärjestöön kuuluvan yhdistyksen jäsenyrityksen yrittäjä. Sama henkilö voi toimia valtuuston puheenjohtajana enintään kuusi vuotta peräkkäin.  


Ehdokkaat

JYRKI MÄKYNEN

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Oy HM Profiili Ab


» Lue lisää ehdokkaasta