Etsi

Valtuuston jäsenet

Liittokokous valitsee valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä jäsenjärjestöjen ehdotusten perusteella.  

Jäsenjärjestöt (aluejärjestöt ja toimialajärjestöt) saavat valtuuston edustajan jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohden. Lisäksi ruotsinkielisiä yrittäjillä edustavilla jäsenjärjestöillä on yksi paikka valtuustossa ja Yksityisyrittäjien säätiöllä on yksi paikka valtuustossa. 

Alle 500 jäsenen yhdistyksillä ei ole omaa edustajaa valtuustossa. Näiden yhdistysten jäsenmäärän lasketaan yhteen (alue- ja toimialajärjestöt erikseen) ja ne saavat yhteisen jäsenmääränsä perusteella edustajia jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohti.  

Liittokokous valitsee valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä jäsenjärjestöjen ehdotusten perusteella.  

Jäsenjärjestöt (aluejärjestöt ja toimialajärjestöt) saavat valtuuston edustajan jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohden. Lisäksi ruotsinkielisiä yrittäjillä edustavilla jäsenjärjestöillä on yksi paikka valtuustossa ja Yksityisyrittäjien säätiöllä on yksi paikka valtuustossa. 

Alle 500 jäsenen yhdistyksillä ei ole omaa edustajaa valtuustossa. Näiden yhdistysten jäsenmäärän lasketaan yhteen (alue- ja toimialajärjestöt erikseen) ja ne saavat yhteisen jäsenmääränsä perusteella edustajia jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohti.