Vaasan Yrittäjät – Vasa Företagare | Yrittajat.fi

Etsi

 

Haluaisitko tulla myymään tuotteitasi tai palveluitasi joulun aikaan Vaasan kävelykadulle?
Visit Vaasan joulutorille tulee joulumökkejä, joista Vaasan Yrittäjät vuokraa yhden ajalle 9.-26.12.2017. Jäsenillämme on tällöin mahdollisuus varata mökkiä muutamaksi päiväksi omien tuotteidensa/palveluidensa myyntiä varten.

Lue lisää: Tapahtumat

Palkkatukea?

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:

Nyt kannattaa hakea palkkatukea uuden työntekijän palkkaamisen

 

Arvoisa yrittäjä!

Mietitkö uuden työntekijän palkkaamista? Muista, että voit saada palkkatukea, jos palkkaat työttömän työnhakijan!

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänen työttömyytensä uhkaa pitkittyä, hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai työnhakua vaikeuttaa vamma tai sairaus.

Menettele näin!

Ilmoita työpaikka TE-toimistoon ja kerro, että olet kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. TE-toimisto tekee työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea. Muista, että palkkatukea täytyy aina hakea ennen uuden työntekijän palkkausta!

- Nyt jos koskaan kannattaa hakea palkkatukea, sillä meillä on mukavasti palkkatukirahaa tarjolla, toteaa johtaja Helvi Riihimäki Pohjanmaan TE-toimistosta.

Ota yhteyttä!

Pohjanmaan TE-toimisto

Työnantaja- ja yrityspalvelut

puh. 0295 056 001

s-posti:

 

 

Maksatko liikaa? - Virheellinen kiinteistöveron määrä jää liian usein korjaamatta

Kiinteistövero on kovin tekninen verolaji, jonka verotuksen oikeuskäytäntö on niukkaa. Tarkastamatta jääneet kiinteistöverot voivat tulla määrätyiksi lain edellyttämään tasoa korkeampana. Virheiden maksajina toimivat kiinteistöjen omistajat — yritykset että yksityishenkilöt.

 

Verotuspäätöksen sisällön tarkistaminen

Kiinteistöveropäätökset ovat usein sivujen pituisia luetteloita riippuen kiinteistövarallisuuden määrästä. Maksettava kiinteistövero määräytyy kohteiden sijainnin, iän sekä monien erilaisten kohdetyyppien, kuten maa-alueiden sekä erilaisten rakennusten ja rakennelmien erityispiirteiden summana. Kiinteistövero hyväksytäänkin usein maksuun kyseenalaistamatta sitä, ovatko kiinteistöverotuksen moniselkoiset perusteet kunnossa.

 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kohteiden käyttötarkoitusten, kulumisen asteen eli ikäalennusten määrän sekä teknisten ominaisuuksien läpikäyntiä ja kriittistä arviointia. Kiinteistöverotuksen tasoa käytetään jatkossakin kuntien ja kaupunkien – loppukädessä valtion – fiskaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtio asettaa kunnille ja kaupungeille rajat, joiden sisällä kiinteistöveroprosentit voivat alueittain vaihdella. Verohallinnossa on meneillään tonttihintakarttojen päivitys, mutta sen ei odoteta pienentävän kiinteistöveron tasoa keskeisillä paikoilla kasvukeskuksissa olevien kohteiden osalta.

 

Virheiden vuotuinen toistuvuus

Tärkeää onkin siis ymmärtää, mihin tosiasiallisiin tietoihin kiinteistövero perustuu. Virheellisyydet tai tulkinnanvaraisuus verotuksen perusteissa aiheuttavat vuosittain kiinteistöverosta vastuussa olevalle taholle perusteettoman korkean kiinteistöverokustannuksen. Mikäli kiinteistöveroja on maksettu liikaa, niitä voidaan hakea oikaisuvaatimuksella takaisin viideltä vuodelta vielä kuluvan vuoden aikana. Huomionarvoista on, että verotusmenettelystä annetun lain muutoksen myötä valitusaikaan on tullut tiukennus ja muutoksenhakuaika lyheneekin siirtymäkauden jälkeen kolmeen vuoteen.

 

Kiinteistöveropäätöksen vaikeaselkoisuudesta huolimatta ei ole tarkoituksenmukaista jättää kiinteistöveron perusteisiin liittyvää kriittistä arviointia tekemättä. Kiinteistöverotuksen tasoon on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan sekä juridisen että teknisen arvioinnin kautta. Sen läpikäynnillä voidaan eri perustein pyrkiä vaikuttamaan kiinteistöverotuksen tasoon ja käyttää sitä kautta säästyneitä varoja investointien tukemiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen.

 

Sari Hakapää

Arvonlisäveroasiantuntija

KPMG Oy Ab