Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Teetä tutkimus

 

Opiskelijat tekevät opiskelujensa loppuvaiheessa opinnäytetyön joko työharjoittelun yhteydessä tai erillisenä hankkeena. Täten monet opiskelijat esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa etsivätkin opinnäytteilleen todellisia tutkimuskohteita yritysmaailmasta. Yritykset voivat hyödyntää opinnäytetöitä esim. tutkimusten ja selvitysten tekemisessä tai erilaisissa kehityshankkeissa. Näin voidaan saada aikaan todellisia yhteyksiä vaasalaisten yritysten ja opiskelijoiden välillä. Tästä yhteistyöstä on varmasti hyötyä molemmille osapuolille.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulut palvelevat paikallisen työvoiman koulutustarvetta sekä tukevat myös talousalueensa yritysten kehittymistä. Yritystoiminnan tukeminen tarkoittaa käytännössä edellä mainittua opinnäyteyhteistyötä.

Opinnäyteyhteistyöhön lähteneet pk-yritykset ovat olleet tyytyväisiä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näin yritykset voivat saada konkreettista hyötyä ja helposti lähestyttävän yhteistyötahon. Opinnäytetöitä tekeviin opiskelijoihin on luontevaa rakentaa suhteita esim. kesätöiden ja työharjoittelun yhteydessä.

Harvoilla pk-yrityksillä on mahdollisuutta seurata alansa uusimman tiedon karttumista. Opinnäyteyhteistyön kautta voidaankin siirtää alan uusinta tietoa yritykselle ja tuottaa näin tutkimuksen avulla tarvittavaa jäsenneltyä tietoa yrityksen toiminnasta ja sen asiakkaista. Opinnäytetöissä keskeisintä onkin ajankohtaisen, käytännönläheisen ja yrityksen kannalta helposti hyödynnettävän tiedon tuottaminen.

Yritys voi näin saada vastauksen sitä kiinnostavaan ongelmaan ja opiskelija puolestaan saa mahdollisuuden osoittaa oman osaamisensa samalla luoden kontaktin työelämään. Yritykselle voi olla myös taloudellistakin hyötyä yhteistyöhankkeista oppilaitosten kanssa. Oppilaitoksilta voi suoraan kysyä erilaisia oman yrityksen toimialaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Lisätietoja saat:

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vamia

Vaasan yliopisto

Vaasa Network

Hyvä yrittäjä
Hyödynnä korkeakoulujemme opettajien ja opiskelijoiden joukkoälyä uusien tuotteiden tai palveluiden ideoinnissa, kehittämisessä ja testaamisessa!
Vaasa Network tuo yhteen alueen yritykset, korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat. Digitaalisen alustan kautta voit lähestyä korkeakouluja uudella ja nopealla tavalla.  Alustalla voit työnantajana muun muassa tutustua toimialaasi parhaiten sopiviin kursseihin ja tehdä opettajille yhteistyöehdotuksia esimerkiksi tutkimuksista ja opinnäyte- tai projektitöiden aiheista.
Vaasa Network on tehokas kanava löytää osaavaa työvoimaa ja samalla parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Vaasan seudulle, kun he pääsevät jo opintojen aikana luomaan kontakteja ja näyttämään osaamistaan. Verkostosta virtaa korkeakouluihimme ajantasaista tietoa työelämän muuttuvista osaamistarpeista ja tämä yhteydenpito kehittää jatkuvasti opintojamme.
 
Terveisin,
Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto 
Rehtori Tauno Kekäle, Vaasan ammattikorkeakoulu