Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Palkkatukea? Vaasa-lisä?

Työnantaja, tartu porkkanaan!

Vaasan kaupunki tukee yritysten työllistämistä Vaasa-lisän muodossa. Vaasa-lisää maksetaan 350 €/kk, silloin kun työnantaja palkkaa 8 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön. Vaasa-lisää maksetaan yhden henkilön kohdalla maksimissaan kuuden (6) kuukauden ajan, eli yhteensä 2100 euroa.

Tarkemmat tiedot ja hakemuslomake osoitteesta http://www.vaasa.fi/vaasa-lisa

Ytterligare information och ansökningsblanketten för Vasatillägget finns på nätet http://www.vaasa.fi/sv/vasatillagg-for-sysselsattande


TUKEA REKRYTOINTIIN – PALKKATUKI


PALKKATUKI on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista.
Palkkatukea voi saada työnantaja, joka palkkaa:
• työttömän, joka tarvitsee enemmän apua työllistymiseen
• nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
• osatyökykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä


TUKEA ON HELPPO HAKEA – yksi lomake tai sähköinen asiointi Katso-tunnisteella www.te-palvelut.fi -> oma asiointiTyösuhde voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen, koko- tai osa-aikainen.

HARKINNANVARAINEN ja MÄÄRÄRAHOJEN PUITTEISSA
Kun pohdit rekrytointia, voit ennakoida palkkatuen määrää ja kestoa työttömän työnhakijan työttömyyden keston mukaan:

  • Jos työttömyys on kestänyt alle vuoden tuki on 30 % palkkauskustannuksista max 6kk ajan.

  • Jos työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana) tuki on 40 % palkkauskustannuksista max 12kk ajan.

  • Jos työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana) tuki on 50 % palkkauskustannuksista max 12 kk ajan.

Paikallinen TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. TE-toimisto myöntää palkkatuet käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Työnantajan tulee maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkkatukea EI VOIDA myöntää jos työn palkkaus perustuu ainoastaan provisioon, jos työnantaja on irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä viimeisen 12kk aikana tai jos työsuhde on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.
Palkkatuen maksatusta haetaan jälkikäteen 1kk, 2kk tai 3kk erässä sähköisesti tai lomakkeella.

APUA palkkatuen hakemiseen, palkkatukeen oikeutetun työntekijän tai työkokeilijan löytämiseen ja työvalmennukseen palkkatuetun työjakson aikana tarjoaa Vaasan setlementtiyhdistyksen URA-palvelut -projekti:


Projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi puh. 050 – 550 9704
Työvalmentaja Elina Hänninen puh. 040 – 6701 890
Työvalmentaja Elise Uusi-Pantti puh. 040 – 662 8048