Etsi

Vaasan Yrittäjät ry:n hallitus

Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.

Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Hallituksen jäsenet toimivat myös eri valiokuntien/verkostojen puheenjohtajina.


VAASAN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2019

 

Katja Rajala, Puheenjohtaja,   050 505 4422

Thomas Berglund , 040 183 1910.

Miki Ekman, , 0500 863 166

Jukka Kiviniemi , 040 548 5416

Tommi Mäki, , 050 434 4888

Tarja Laukka, , 0500 160 621

Jussi Loukiainen, , 050 343 3331

Jenni Parpala, , 044 999 0354

Pernilla Andtfolk, , 040 722 3123

Tauno Kekäle, , 040 076 1619

VASEK:in edustaja: Tommi Virkama, , 0400 919 361

Vaasan kaupungin edustaja: Nina Hautio, , 040 735 6737

Vaasan Yrittäjänaiset, edustaja: Eija Torvi-Storm, , 050 449 4786

Vaasan Yrittäjien toiminnanjohtaja:
Mari Pohjanniemi-Kivi
, , 050 911 2208 (sihteeri)

Reijo Salmi, Kunniapuheenjohtaja

 

Hallituksen jäsenet esittäytyvät.