Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vaasan Yrittäjät ry:n hallitus – Vasa Företagar rf styrelse

Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.

Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Hallituksen jäsenet toimivat myös eri valiokuntien/verkostojen puheenjohtajina.


VAASAN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2021

 

Katja Rajala, Puheenjohtaja,   050 505 4422

Thomas Berglund , 040 183 1910

Tarja Laukka, , 0500 160 621

Jussi Loukiainen, , 050 343 3331

Tauno Kekäle, , 040 076 1619

Satu Wivolin, , 040 068 2298

Kristian Paavola, , 040 170 8107

Anton Salmi, , 050 325 6996

Petra Gästgivars Lundberg, , 044 019 7462

Hanna Yli-Yrjänäinen, , 050 533 9851

VASEK:in edustaja: Tommi Virkama, , 0400 919 361

Vaasan kaupungin edustaja: Miia Äkkinen, , 040 628 1727

Vaasan Yrittäjänaiset, edustaja: Eija Torvi-Storm, , 050 449 4786

Vaasan Yrittäjien toiminnanjohtaja:
Mari Pohjanniemi-Kivi
, , 050 911 2208 (sihteeri)

Reijo Salmi, Kunniapuheenjohtaja, in memoriam 22.4.2020

 

Hallituksen jäsenet esittäytyvät >>>