Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vähänkyrön Yrittäjät

 

Vähänkyrön Yrittäjät on alueella toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

• edustaa jäsenistöään suhteessa kaupunginhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
• tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotiseudullaan että yleensä
• järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
• huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta
• kokoaa yksityisen yrittäjäkunnan kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi
• suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät


Vähänkyrön Yrittäjät on Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön paikallisyhdistys.

Liittyminen

Liity yhdistyksen jäseneksi käyttämällä Suomen Yrittäjien yhteistä liittymislomaketta:

Liity Suomen Yrittäjien jäseneksi