REGIONAL RÅDGIVNING PÅ SVENSKA

Advokatbyrå Boucht & Nikula

Frågor om bolagsjuridik och allmänna juridiska frågor

Jurist Björn Boucht: arbetsrätt och straffrätt
tfn +358 50 337 4594

Advokat Peter Boucht: fuktskadeproblem i byggnader,
tfn +358 500 265 873

Advokat Peter Nygård: arvsfrågor, tvister och avvittring
tfn +358 50 531 7243

Juris magister Nathalie Brännkärr
tfn +358 50 562 6568

Advokatbyrå Kim Åstrand Ab

Råd i företagsjuridiska ärenden innefattande avtalsjuridik, bolagsjuridik, företagsköp, arbetsrätt samt fastighetsrätt

Advokat och affärsjurist Kim Åstrand ger
tfn +358 40 8410 811

Advokatbyrå Näsman & Båsk

Frågor speciellt rörande avtalsjuridik, konkursförfarande och företagssaneringar samt ger råd i frågor kring familje- och arvsrätt

Advokat Christian Näsman
tfn 06 356 5611 eller +358 50 511 8158

Advokat Björn Båsk
tfn 06 356 5612 eller +358 50 541 1980

DKCO Advokatbyrå 

Arbetsrätt, bolagsrätt och tvister

Advokat Heidi Furu
tfn 020 527 4005

Bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, arbetsrätt och kredit- och pantsättningsarrangemang

Advokat Nathalie Myrskog:
tfn 020 527 4006

Offentlig upphandling, arbetsrätt samt insolvens-, immaterial- och fastighetsrätt

Jurist Jonna Hagström:
tfn 020 527 4008
jonna.hagströ

Offentliga upphandlingar, skatterätt samt förmögenhets- och familjerätt

Jurist Adine Lagus:
tfn 020 527 4019

Arbetsrätt, bolags- och avtalsrätt samt immaterialrätt

Jurist Sofia Saarikko:
tfn 020 527 4015

Ernst & Young EY

Råd i företagsjuridik innefattande avtalsrätt, bolagsrätt, företagsköp och arbetsrätt

Jurist Kjell Renlund:
tfn +358 40 577 7466

HanhisaloLaw Juridisk Byrå Ab

Frågor om bolagsjuridik, avtalsjuridik och arvsfrågor

Kimmo Hanhisalo, vicehäradshövding
tel. 040 5500 875

KPMG

Frågor om arbetsrätt och samarbetsförhandlingar

Jurist Teresa Laine-Puhakainen:
tfn 020 760 3470

LEXTERA LAW

Frågor om vilken bolagsform som passar ditt företag bäst, arbetsavtal, företagsjuridik, arbetarskydd, gåvobrev och testamenten samt uppgörande av avtal och köpebrev

Vicehäradshövding och ekonom Anne Lindgren-Slotte: 
tfn +358 50 344 7758