RÅDGIVNING PÅ SVENSKA

Advokatbyrå Boucht & Nikula

Råd rörande arbetsrätt och straffrätt, fukt- och mögelskadeproblem i byggnader

Advokat Björn Boucht
tfn +358 50 337 4594

Råd rörande arvsfrågor, tvister och avvittring

Advokat Peter Nygård
tfn +358 50 531 7243

Advokatbyrå Kim Åstrand Ab

Råd rörande företagsjuridiska ärenden innefattande avtalsjuridik, bolagsjuridik, företagsköp, arbetsrätt samt fastighetsrätt

Advokat och affärsjurist Kim Åstrand 
tfn +358 40 841 0811

Juridisk Byrå Kristian Krokfors Oy

Råd rörande tvister, avtalsjuridik samt bolagsjuridik

Jurist Kistian Krokfors 
+358 44 984 8548

Advokatbyrå Näsman & Båsk

Råd rörande konkurser, avtal och bolagsfrågor

Advokat Björn Båsk
tfn 06 356 5612 eller +358 50 541 1980
 
Råd rörande konkurser, avtal, bolagsfrågor, arvsfrågor och skatter
 
Advokat Oskar Sundback 
tfn 06 356 5615 eller +358 40 553 0444
 
Råd rörande rättegångar, fastighetsärenden och företagssaneringar
 
Advokat Christian Näsman
tfn 06 356 5611 eller +358 50 511 8158
 
Råd rörande arbetsförhållande och familjeärenden
 
Advokat Sabina Saramo
tfn 06 356 5613

DKCO Advokatbyrå 

Råd rörande arbetsrätt, bolagsrätt och tvister

Advokat Heidi Furu
tfn 020 527 4005

Råd rörande bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, arbetsrätt och kredit- och pantsättningsarrangemang

Advokat Nathalie Myrskog:
tfn 020 527 4006

Råd rörande offentliga upphandlingar, skatterätt samt förmögenhets- och familjerätt

Jurist Adine Lagus:
tfn 020 527 4019

Råd rörande arbetsrätt, bolags- och avtalsrätt samt immaterialrätt

Jurist Sofia Saarikko:
tfn 020 527 4015

Ernst & Young EY

Råd rörande företagsjuridik innefattande avtalsrätt, bolagsrätt, företagsköp och arbetsrätt

Jurist Kjell Renlund:
tfn +358 40 577 7466

HanhisaloLaw Juridisk Byrå Ab

Råd rörande bolagsjuridik, avtalsjuridik och arvsfrågor

Vicehäradshövding Kimmo Hanhisalo
tel. 040 5500 875

KPMG

Råd rörande arbetsrätt och samarbetsförhandlingar

Jurist Jannica Boucht:
tfn 040 1848 863

LEXTERA LAW

Råd rörande vilken bolagsform som passar ditt företag bäst, arbetsavtal, företagsjuridik, arbetarskydd, gåvobrev och testamenten samt uppgörande av avtal och köpebrev

Vicehäradshövding och ekonom Anne Lindgren-Slotte: 
tfn +358 50 344 7758