Etusivu > Satakunnan Yrittäjät > Jasenpalvelut Ja Edut > Jasenpalvelut

Etsi

Tutkimukset


Pk-yritysbarometri
 
Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.
Raportit ovat luettavissa Suomen Yrittäjien internetsivuilla.
 
 

Satakunnan talous –katsaus

Satakunnan talous –katsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden nykytilaa ja lähiajan näkymiä sekä kokonaisuutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Katsauksen perusaineistoa ovat Tilastokeskuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Poiketen muista liiketoiminnan kuukausikuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mahdollistavat talouden käänteiden seurannan myös aluetasolla.
Satakunnan Yrittäjät on mukana rahoittamassa Satakunnan talous –katsausta.