Europarlamenttivaalit 26.5.2019

Satakunnan tavoitteena saada oma euroedustaja

Europarlamenttivaalit ovat tärkeät yrittäjille: vaaleissa ratkaistaan millaiset kasvun ja yrittäjyyden edellytykset Eurooppaan seuraavien viiden vuoden aikana rakennetaan. Satakunnasta ehdolla on yksi jäsenyrittäjämme: 26-vuotias Mikael Ropo.

Satakunnalle on tärkeää saada oma euroedustaja, jolla on näkemystä yrittäjätoiminnasta ja joka voi toimia yrityksille linkkinä viennin käynnistämiseen. EU avaa lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat, joita myös satakuntalaiset yritykset voivat hyödyntää. EU ohjaa pitkälti myös yrityksiin vaikuttavaa sääntelyä, ja siksi europarlamentaarikkojen on ymmärrettävä yrittäjyyttä.

Toisaalta yrittäjät ovat tärkeitä EU:lle – pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden ja työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva. Kolme neljästä työpaikasta syntyy pk-yrityksiin. 

Lue lisää satakuntalaisesta yrittäjäehdokkaasta ja katso video >>

Yrittäjien tavoitteena kestävän kasvun Eurooppa

Suomen Yrittäjät vaikuttaa Euroopan unionin asioihin sekä Suomessa että Brysselissä, ja 115 000 jäsentämme tekevät meistä eurooppalaisittain ison elinkeinoelämän järjestön.

Euroopan unioni avaa yrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. Suomi on osa unionia ja olemme kaikki EU:n kansalaisia. EU:n neljä vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa globaaleihin markkinoihin.  

Euroopan unioni on myös suomalaisten yritysten kotimarkkina. Yritystemme viennistä noin 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee EU-alueen sisältä. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden toimintaympäristön. Tuotteet ja palvelut liikkuvat kohtuullisen vapaasti yli kansallisten rajojen ja sisämarkkinoilla vallitsee tasapuoliset kilpailuedellytykset.  

EU:ssa toimii yli 24 miljoonaa yritystä. Yrityksistä 99,7 prosenttia on pk-yrityksiä. Näistä valtaosa (94 %) työllistää alle 10 työntekijää. Yksinyrittäjien merkitys on suuri, sillä ne muodostavat 61 prosenttia kaikista yrityksistä. Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva.  

Lue lisää Yrittäjien EU-vaaliohjelmasta >>

 

 

Eduskuntavaalit 14.4.2019

Yrittäjät luovat työtä ja kasvua

Yrittäjät ovat kasvun tekijöitä – ja ilman kasvua ei ole riittävästi työtä ja hyvinvointia. Ylivoimainen enemmistö uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Siksi Suomella menee sitä paremmin, mitä yritysmyönteisempiä ja yrittäjähenkisempiä olemme. #KASVASUOMI #KASVASATAKUNTA

Yrittäjät haluaa, että 2020-luku on kasvun vuosikymmen. Ilman kestävää kasvua on mahdoton nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Korkea työllisyysaste on välttämätön, jotta Suomi selviää 2020-luvulla ikääntymisen kasvattamista hoitokuluista sekä pystyy panostamaan muun muassa sivistykseen, puolustukseen ja ympäristönsuojeluun.

Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan tähän kasvutavoitteeseen. Tuleva hallitus ei voi laskea politiikkaansa nykyisen kasvu- ja työllisyysuran varaan.

Tutustu Suomen Yrittäjien tavoiteohjelmaan tästä >>

Kasva Suomi, kasva Satakunta!

Suomen Yrittäjien #KASVASUOMI-vaalikampanjassa painotetaan niitä asioita, joilla varmistetaan maamme tulevaisuuden kilpailukyky ja kasvu. Valtakunnallisina vaaliteemoina painotamme työllistämisen helpottamiseen liittyviä asioita, paikallisen sopimisen lisäämistä, uuden alun helpottamista yritysten konkurssitilanteessa sekä yritysten verotuskuorman keventämistä, jotta yritysten tulosta voidaan käyttää kasvun mahdollistamiseen.

Lue lisää: kasvasuomi.fi

Näitä Satakunta tarvitsee

Satakunnassa painotamme jälleen kerran infran merkitystä. Täällä ikuisuusaiheena tunnistetaan valtatie 8 kaikkine ongelmakohtineen. Kunnes saamme Pori–Rauma-välin nelikaistaiseksi, meidän on tuotava kasitien ongelmakohtia esille entistä vahvemmin. Sen merkitys on huomattava maakuntamme kilpailukyvyssä.

Kaupungistuminen jatkuu yhä, mutta samaan aikaan kaupunkien keskustat kuihtuvat ja kivijalkaliikkeiden mahdollisuudet jatkaa toimintaansa heikentyvät. Tyhjien liiketilojen määrä osoittaa konkreettisesti kaupunkien ja kuntien elinvoiman. Tulevan vaalikauden aikana on löydettävä uusia keinoja, joilla varmistetaan keskustojen elinvoimaisuus ja kaupunkien kyky investoida alueen infraan. On löydettävä uusia tapoja auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaa tukevia uusia palveluja ja tuotteita.

Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava ja siksi meidän on varmistettava, että nopeassa teknologian muutoksessa saadaan riittävästi osaajia, jotka pysyvät mukana kehityksen kovassa vauhdissa. On varmistettava, että oppilaitoksissa on riittävästi resursseja ja ketteryyttä elää työelämän suurien muutosten aikana.

Satakunta tarvitsee myös pk-yrittäjyyttä tukevan sote-ratkaisun. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle tarvitaan selvät suuntaviivat, jotta epävarmuus vähenee. Sote-markkinat ovat keskittyneet liikaa viimevuosien aikana. Valinnan vapaus on parempi palveluiden järjestämistapa kuin ostopalvelut, palveluseteli on hyvä ottaa velvoittavana käyttöön jo siirtymäkauden aikana.

Päämääränä kasvava Satakunta

Väestönkehitys on ollut Satakunnassa jo pitkään negatiivinen. Satakunnan väestönkehitys on 1980-luvun puolivälistä laskenut noin 26 000 hengellä. Joinakin vuosina on ollut jopa lievää kasvua, mutta pääosin vuosista väestön määrä on vähentynyt. Tähän on saatava muutos.

Kasvaville alueille yhteistä on se, että ne ovat helposti saavutettavissa. Siellä on hyvät ja laajat opiskelumahdollisuudet ja vahvaa teknologiateollisuutta. Alueet ovat tunnettuja ja hyvämaineisia, ja siellä on halua ja tahtoa edistää yhteisiä asioita. Alueen eri toimijoiden välillä vallitsee vahva luottamus, jota on myös valmius jakaa yhteiseksi hyväksi. Nämä luovat myös yhtenäisen ja vahvan Satakunnan, jolla on mahdollisuus kääntää väestönkehitys positiiviseksi.

Näitä asioita tuomme esiin Yrittäjien #KASVASUOMI-vaalibussikiertueella Porissa ja Raumalla. Lisäksi järjestämme Porissa Kauppakeskus Puuvillassa yrittäjyysvaalipaneelin – siellä testaamme kansanedustajaehdokkaiden tahtoa yhtenäiseen Satakuntaan.

Tule mukaan – äänestetään yrittäjä vaikuttamaan!

Vaalibussikiertue Satakunnassa 22.3.

Yrittäjät aloitti koko Suomen kattavan vaalibussikiertueensa maaliskuun alussa – Satakuntaan kiertue saapuu perjantaina 22.3. Yrittäjien vaalibussin matkaan lähtee satakuntalaisia jäsenyrittäjäehdokkaita. Aamuyhdeksältä pysähdytään pariksi tunniksi Raumalla Karjalankadun Nesteellä ja iltapäiväyhdeltä Porissa Neste Tiilimäellä. 

Satakuntalaisten jäsenyrittäjäehdokkaiden lisäksi kiertuebussin matkaan hyppää Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen. Tapahtumissa tuodaan esille yrittäjille tärkeitä teemoja, ja kerrotaan, miten Satakunnassa kannattaa parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä. 

Tervetuloa mukaan sekä Poriin että Raumalle!

Satakunnan Yrittäjien vaalipaneeli 4.4.

Tervetuloa kuulemaan Yrittäjien vaalitavoitteita ja tapaamaan jäsenyrittäjäehdokkaitamme kahvin ja pullan äärelle!

Satakunnan Yrittäjät järjestää vaalipaneelin torstaina 4.4.2019 klo 16–18 Porissa Kauppakeskus Puuvillan Puuvilla Areenalla.

Tilaisuus on kaksiosainen ja sen juontaa päätoimittaja Kim Huovinlahti:

  1. Jäsenyrittäjäehdokkaat esittäytyvät 
  2. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen tenttaavat tunnettuja satakuntalaisia ehdokkaita Yrittäjien vaalitavoitteista. Panelisteina ovat Laura Huhtasaari, Sampsa KatajaKrista KiuruJari Myllykoski ja Martin Ylikännö.

Yrittäjät tuovat leivän pöytään

  • Jaamme tilaisuuden aikana paikallista leipää 300 ensimmäiselle!