Etsi

Edunvalvonta Satakunnassa

Satakunnan Yrittäjät on maakunnallinen elinkeinoelämän järjestö, jonka päätehtävänä on vaikuttaa yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiin Satakunnassa. Edunvalvontatyö perustuu läheiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan keskusteluyhteyteen kuntien, maakuntaliiton, koulutusorganisaatioiden ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.

Satakunnan Yrittäjät toteuttaa edunvalvontatyötä yhteistyössä alueensa paikallisyhdistysten kanssa. Satakunnan Yrittäjien luottamushenkilöt ja toimiston henkilökunta oli yhteensä yli 70 toimielimessä mukana tekemässä vaikuttamistyötä aluejärjestön edunvalvonnan painopisteiden toteuttamiseksi.

Tehtävämme edunvalvojana on edistää Satakunnan kehittymistä yrittäjäaktiiviseksi maakunnaksi sekä parantaa jäsenyrittäjiemme toimintaedellytyksiä ja tarjota jäsenillemme korkealaatuisia neuvontapalveluja ja yrittäjähenkisiä yhdessäolon hetkiä.
Tavoitteiksi olemme asettaneet, että tulevaisuudessa menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Yrittäjyys nousee keskeiseksi tekijäksi eri organisaatioiden toiminnassa. Satakunnan Yrittäjät on tulevaisuudessa

yrittäjyyden asiantuntija ja elinkeinoelämän vahva vaikuttaja Satakunnassa

 

Vuoden 2018 toimintamme painopisteet ja tavoitteet löydät toimintasuunnitelmasta