Etusivu > Satakunnan Yrittäjät > Satakunnan Yrittäjät > Vaikuttaminen Ja Edunvalvonta Satakunnassa

Etsi

Emergency banner

Edunvalvonnan saavutuksia

Yrittäjien edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehdään eri sidosryhmien kanssa osallistumalla aktiivisesti pääosin eri hallitus-, ohjausryhmä- ja neuvottelukuntapaikkojen työskentelyyn. 

Yhteisen työmme tuloksia

Satakunnan Yrittäjillä on edustus yli 60 eri hallituksessa, ohjausryhmässä tai neuvottelukunnassa. Näiden luottamuspaikkojen avulla tehdään edunvalvontatyötä yrittäjyyden toimintaedellytysten edistämiseksi. Satakunnan Yrittäjillä on lisäksi yhteensä 13 henkilöä edustamassa Suomen Yrittäjien eri valiokunnissa. He tekevät vahvaa yrittäjyystyötä koko Satakunnan ja Suomen tasolla antamalla asiantuntemuksensa järjestön käyttöön.

Suomen Yrittäjien sivuille on koottu yhteisen työmme tuloksia yrittäjyyden puolesta. Lue lisää >>

Näin vaikutimme vuonna 2018

Satakunnan Yrittäjien edunvalvonnan saavutuksia 2018

Satakunnan Yrittäjien edunvalvonnan painopisteet vuonna 2018 olivat maakuntauudistus, selvitys sote-yritysten palveluverkostosta, toimivat yrityspalvelut maakunnan jokaisessa kunnassa, kuntien elinvoiman kehittäminen, infrahankkeet sekä järjestön uudistaminen.

Maakuntauudistus

Olimme mukana arvioimassa ja kommentoimassa tulevaa kasvupalvelumallin sisältöä. Tavoitteemme oli varmistaa toimivat yrityspalvelut maakuntaan siten, että jokaisessa kunnassa palvelut kattavat koko yrityksen elinkaaren. Maakunnan kasvupalveluiden ja kuntien tuottamien yrityspalvelujen rajapinnan ja vastuiden on oltava selvät. Lisäksi mikäli maakunnan yrityspalvelut- ja työvoimapalvelut järjestetään allianssimallilla, on pk-yrityksillä oltava mahdollisuus tuottaa palveluita.

Suomen ensimmäiset maakuntavaalit piti järjestää sunnuntaina 28.10.2018, mutta aikataulu lykkääntyi. Vuonna 2018 ei järjestetty maakuntavaaleja.

Selvitys sote-yritysten palveluverkostosta

Sote-yritysten palveluverkostoselvitys -hanke alkoi helmikuussa 2018 ja päättyi joulukuussa 2018. Sote-palveluverkostohakkeen käynnistyessä koettiin paljon epätietoisuutta sote-muutoksen sisällöstä ja aikataulusta sekä huolta sen vaikutuksista. Sote-muutos oli edelleen hankkeen päättyessä vahvistamatta, mutta alussa esille tuotuja huolia hälvensi merkittävästi maakunnan toimijoiden yhteinen työskentely ja tahtotila rakentaa yhdessä uutta. Kokoontuminen saman pöydän äärelle yhteisiin tilaisuuksiin loi aitoa innostusta kehittää uusia asiakaskeskeisiä palveluita yhdessä. Voidaan todeta, että selvitys ja sen aikana tehdyt toimenpiteet loivat selkeästi uskoa yhteistyön voimaan, tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja kumppanuuteen. 

Hankkeessa kerätystä aineistosta on koostettu erillinen palveluverkostoselvitys >>. Sote-yritysten verkostoitumiselle löydettiin paljon mahdollisuuksia, joista jokainen voi löytää itselleen parhaan tavan. Verkostoissa todettiin olevan eteenpäin vievää positiivista muutosvoimaa, jota tarvitaan alueella jo nyt kansallisen sote-muutoksen rinnalla. Sote-projektiryhmä sopii vuoden 2019 alussa hankkeen jälkeiset jatkotoimenpiteet.

Toimivat yrityspalvelut maakunnan jokaisessa kunnassa

Osassa Satakunnan kuntia ei toimintavuoden vuoden 2018 aikana ollut kattavaa yritysten neuvontapalvelua. Satakunnan Yrittäjät tarjosi kaikille kunnille maksua vastaan sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvontapalvelun sekä hankintaneuvontaa TEM:n tarjoamalla rahoituksella. Hankintaneuvontapalvelun mallia koordinoi Suomen Yrittäjät valtakunnallisesti. Lisäksi Satakunnan Yrittäjät tarjosi kaikille yrittäjille Mentorisi.fi-palvelun, jossa vuoden 2018 aikana yli 50 mentoria tarjosi täsmämentorointia satakuntalaisille yrittäjille. 

Vuonna 2018 osasta kuntia puuttui yhä mm. aloittavien yrittäjien neuvontapalvelu sekä toimivien yrittäjien neuvontapalvelu. Näihin puuttuviin palveluihin Satakunnan Yrittäjien tukivaliokunta otti kantaa ja ehdotti vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan, että Satakunnan Yrittäjät selvittää aloittavien yrittäjien neuvontapalvelun tuottamisen niille kunnille, joilla palvelua ei tuoteta itse tai sitä ei osteta muulta toimijalta.

Kuntien elinvoiman kehittäminen

Elinkeinopoliittinen mittaristokysely

Kuntien elinvoimaa selvittävä elinkeinopoliittinen mittaristokysely (ELPO) tehdään joka toinen vuosi aina parillisina vuosina. Keväällä 2018 julkistetun Elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn mukaan Satakunnan maakunta oli toiseksi paras maakunta yrittää. Kouluarvosanoin mitattuna Satakunnan keskiarvo oli 7,04, kun vielä vuonna 2016 keskiarvo oli 6,79. Koko Suomen keskiarvo oli 6,74. Elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn kärjessä Satakunnan osalta oli Merikarvian kunta (8,36). Lue lisää ELPOsta >>

Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta

Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta -kyselyyn vastasi juhlavuonna kaikki kunnat. Vastausten perusteella Satakunnan Yrittäjät valitsi Vuoden 2018 Yrittäjäaktiivisimmaksi kunnaksi Säkylän, jonka kuntastrategia kulkee eteenpäin teemalla ”Vastuullinen ja rohkea Säkylä”. Säkylä valittiin palkinnon saajaksi erityisesti siksi, että se on viime vuosina kehittynyt vahvasti yrittäjäystävällisempään suuntaan. Erikoismaininnat positiivisesta suunnanmuutoksesta saivat Eurajoen ja Huittisten kunnat. 

Molempien kyselyjen tulokset käytiin läpi kuntien elinkeinotiimeissä, joissa pohdittiin elinvoiman kohottamiseen kehityskohteita. 

Infra-hankkeet

Infra-kohteiden kärkihankkeissa oli Eurajoen risteysalueen muutos sekä pitkällä aikavälillä koko Pori–Rauma-välin nelikaistaistaminen. Lisäksi painotimme Ulvilan Haistilan risteysalueen uudistamista, johon rahoituspäätös saatiin vuoden 2018 lopulla. 

Infrakohteisiin liittyvää vaikuttamistyötä on tehty yhteistyössä Satakunnan muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa sekä positiivisen rakennemuutoksen seurantaryhmässä.

Järjestön uudistaminen

Järjestön hallinnollisen uudistuksen tavoitteena oli lisätä hallituksen ammattimaisuutta ja ketteryyttä. Hallintouudistuksessa hallituksen koko pieneni 36 jäsenestä 11 jäseneen. Erillistä työvaliokuntaa ei myöskään ole uudessa toimintamallissa. 

Uusi hallitus nimettiin syyskokouksessa 28. marraskuuta ja hallintouudistus astui voimaan 1.1.2019. 

Näin vaikutimme vuonna 2017

Satakunnan Yrittäjien edunvalvonnan saavutuksia 2017

Olemme mukana rakentamassa uutta maakuntaa 

 • Yrityspalvelujen toimivuus on turvattava.
 • Soteratkaisun on tuettava pk-yrittäjyyttä. Selvitämme verkostomaisen sote-keskuksen mahdollisuutta.

Menestyminen kuntavaaleissa 

 • Saimme yli 130 yrittäjävaltuutettua mukaan kuntien valtuustoihin. Tällä varmistamme kuntiin yrittäjälähtöistä päätöksentekoa.

Kuntien elinvoima ja yrityslähtöisyys lisääntyi

 • Kunnissa toimivat elinkeinotiimit: osassa kuntia ei vielä ollut toimivaa elinkeinotiimikäytäntöä. Vuonna 2017 saimme mukaan kaikki kunnat.

Kasvun käynnistyminen

 • Growing Your Business -hankkeen avulla luomme kansainvälistymismahdollisuuksia pk-yrityksille yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa
 • Olimme mukana järjestämässä Satakunnan KasvuOpen-kilpailua, joka kannustaa yrityksiä kasvuun.

Oppilaitosyhteistyö kehittyi entisestään

 • Uutena olimme mukana yhteistyössä käynnistämässä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Yrittäjän tradenomitutkintoa

Nimikkoyrittäjät ja kansanedustajat tapasivat ja keskustelivat

 • alueen edunvalvontakohteista kuten valtatie 8 Pori–Rauma-välin yhteyden kehittämisestä
 • alkoholilain muutostarpeista
 • positiivisen rakennemuutoksen vaikuttavuudesta ja siihen liittyvistä kehittämiskohteista, kuten osaavan työvoiman kohtaanto-ongelmasta

Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa 

 • Toimimme yli 70 eri maakunnan päätöksentekoelimessä, joissa tuomme esiin yrittäjien asioita ja vaikutamme päätöksentekoon. Näitä ovat esimerkiksi kuntien elinkeinotiimit, Satakuntaliiton maakunnan yhteistyöryhmä, ELY-neuvottelukunta ja Korkeakoulusäätiön hallitus.