Etsi

Hallitus ja valiokunnat

Satakunnan Yrittäjät ry:n päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous. Toimeenpaneva elin on Satakunnan Yrittäjien hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Satakunnan Yrittäjät ry:n hallitus

Aluejärjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 1–3 varapuheenjohtajaa sekä 8–10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimintavuodeksi.

Satakunnan Yrittäjät ry:n hallitus: Mikko Sundell, Timo Wallin, Jukka Hurrila (pj), Jussi Pirhonen, Olli-Pekka Viljanen (vpj), Harri Pettersson, Teuvo Uusimäki (vpj), Heli Suppula, Ari Korhonen ja Kari Mykrä.

Satakunnan Yrittäjien hallitus kaudelle 2019–2020:

Jukka Hurrila
puheenjohtaja

Länsivalmennus Oy, Pori

jukka.hurrila(a)lansivalmennus.fi

Teuvo Uusimäki
varapuheenjohtaja

Tepe Paino Oy, Merikarvia

teuvo.uusimaki(a)tepepaino.fi

Olli-Pekka Viljanen
varapuheenjohtaja

Rauman Konttoripalvelu Oy, Rauma

op.viljanen(a)raumankonttoripalvelu.fi 

Ari Korhonen                 
hallituksen jäsen

Sata-Hämeen Viherrakennus Oy, Honkajoki

ari.korhonen(a)shrp.fi

Kari Mykrä
hallituksen jäsen

InfraMykrä Oy, Ulvila

kari.mykra(a)inframykra.fi

Harri Pettersson
hallituksen jäsen

Rauman Tilataksipalvelu, Rauma

harri(a)raumantilataksipalvelu.fi

Jussi Pirhonen
hallituksen jäsen

Markkinointitoimisto Tovari, Pori

jussi(a)tovari.fi

Mikko Sundell
hallituksen jäsen

Ruosniemen Linja-auto Oy, Pori

mikko(a)sundell.fi

Heli Suppula
hallituksen jäsen

Kankaanpään Vuokko apteekki, Kankaanpää

heli.suppula(a)apteekit.net   

Timo Wallin
hallituksen jäsen

Porin Vesibussiristeilyt Oy,

Marina Merilokki Oy, Pori

timo.wallin(a)dnainternet.net

 

(Kuvat: Vesa Saivo / Satakunnan Kansa)

Satakunann Yrittäjät ry:n valiokunnat

Satakunnan Yrittäjissä toimii hallituksen alaisuudessa strategiaa tukeva kolmen valiokunnan malli:

 1. Vahvistamisvaliokunta
 2. Vaikuttamisvaliokunta
 3. Verkostoitumisvaliokunta

Valiokuntien tehtävänä on valmistella toimintalinjauksia sekä laatia kannanottoja, suunnitelmia, selvityksiä ja antaa lausuntoja. 

VAHVISTAMISVALIOKUNTA

Vahvistamisvaliokunta

 • Olli-Pekka Viljanen (valiokunnan vastaava)
 • Jari Nikkanen, Huittinen
 • Markku Pohjonen, Nakkila
 • Sanna Raikunen, Harjavalta
 • Kalevi Viinamäki, Ulvila

Satakunnan Yrittäjien toimistosta vastuuhenkilönä vahvistamisvaliokunnassa toimii Pia Österlund.

VAIKUTTAMISVALIOKUNTA

Vaikuttamisvaliokunta

 • Mikko Sundell, Pori (valiokunnan vastaava)
 • Tiina Ahonen, Ulvila
 • Mikko Kivinen, Pori
 • Juha Kurumaa, Honkajoki
 • Sari Mäkitalo, Pori
 • Kari Ollila, Ulvila 
 • Harri Pettersson, Rauma
 • Heli Suppula, Kankaanpää
 • Miia Virtanen, Pori

Satakunnan Yrittäjien toimistosta vastuuhenkilönä vaikuttamisvaliokunnassa toimii Markku Kivinen.

SOTE-projektiryhmä toimii vaikuttamisvaliokunnan alla. Sen toiminnasta vastaa Heli Suppula.

VERKOSTOITUMISVALIOKUNTA

Verkostoitumisvaliokunta

 • Jussi Pirhonen, Pori (valiokunnan vastaava)
 • Akseli Fonsén, Harjavalta
 • Melisa Haahtinen, Rauma
 • Mika Heino, Rauma
 • Krista-Carola Mäkinen, Ulvila
 • Aili Raudla-Majakangas, Honkajoki
 • Johanna Uusitalo, Ulvila
 • Kari Varis, Pori

Satakunnan Yrittäjien toimistosta vastuuhenkilöinä verkostoitumisvaliokunnassa toimivat Nina Huhtamäki ja Kristiina Kortelainen.

Lisäksi toimiston henkilökunnasta Kati Mäenpää toimii tarpeen mukaan vahvistamis- ja verkostoitumisvaliokunnissa. Kristiina Kortelainen osallistuu tarvittaessa myös vahvistamis- ja vaikuttamisvaliokuntien toimintaan.