Etsi

Koulutukset ja valmennukset

Kaipaatko vinkkejä markkinointiin sosiaalisessa mediassa? Oletko selvillä yrityksen ja yrittäjän verotuksesta? Mietitikö miten voit tehostaa yrityksesi myyntiä? Ymmärrätkö tuloslaskelman ja taseen tai osaatko hinnoitella tuotteesi tai palvelusi kannattavasti? Haluatko sparrausta esimiestaitoihin? Hallitsetko yrityksiä koskevan lainsäädännön kiemurat? Näihin ja moniin muihin aiheisiin saat osaamista Yrittäjien koulutuksista.

Satakunnan Yrittäjien koulutustilaisuudet

Satakunnan Yrittäjät järjestää yrittäjille koulutusta, jonka avulla kehitetään ja ylläpidetään yrittäjän ja yritystoiminnan valmiuksia. Kuuntelemme jäsenistömme ääntä, ja järjestämme koulutuksia toivotuista, ajankohtaisista teemoista.

Myös Suomen Yrittäjät järjestää yrittäjille täsmäkoulutusta eri aihealueilta. Jotta mahdollisimman moni pääsisi näihin valtakunnan laajuisiin koulutuksiin osallistumaan, on suurimpaan osaan mahdollisuus osallistua etänä omalta työpisteeltä.

Kalenterit päivittyvät jatkuvasti, joten niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Koulutusohjelmat ja valmennukset yrityksen kehittämiseksi

Kun yrittäjä haluaa ryhtyä kehittämään yritystään ja omaa osaamistaan laajemmin ja pitkäjänteisesti, on mahdollista hakea mukaan yrittäjille suunnattuihin koulutusohjelmiin ja valmennuksiin. Koulutus järjestetään yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yrittäjille on tarjolla myös erityyppisiä työllistäviä koulutuksia.

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

Osaava yrittäjä tekee tulosta – suorita yrittäjän ammattitutkinto!

WinNova ja Sataedu järjestävät yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien kanssa yrittäjän ammattitutkintokoulutusta. 

Yrittäjän ammattitutkinto on opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä omassa yritystoiminnassa. Koulutus on tarkoitettu yrittäjille ja yrityksen avainhenkilöille sekä esimerkiksi yrittäjäperheen jäsenille valmistauduttaessa yrityksen sukupolvenvaihdokseen.

Yhteistyötä tehdään koko Satakunnan alueella niin, että Winnova vastaa Porin ja Rauman seudun koulutuksen järjestämisestä, kun taas Huittisten seudulla, Kaakkois-Satakunnassa, Kankaanpään seudulla ja Pohjois-Satakunnassa koulutuksen järjestää Sataedu.

Yrittäjän ammattitutkinto koostuu 10 koulutuspäivästä, joissa syvennytään yritystoiminnan tärkeimpiin asiasisältöihin. Lisäksi se sisältää henkilökohtaista ohjausta ja itsenäistä työskentelyä oman yritystoiminnan kehittämiseksi. Koulutus kestää 1,5 vuotta.

Koulutukseen on auki jatkuva haku. Lue lisää ja hae mukaan Osaava yrittäjä -sivun kautta (ks. linkki alla).

Osaava yrittäjä -sivulle >

Lisätietoja yrittäjän ammattitutkinnosta:

Porin ja Rauman seutu: 

Tapio Aaltonen
Puh. 044 455 8153
tapio.aaltonen(a)winnova.fi

Huittisten seutu ja Kaakkois-Satakunta sekä Kankaanpään seutu ja Pohjois-Satakunta: 

Tarja Heino
Puh. 040 199 4933
tarja.heino(a)sataedu.fi

LOISTAWIN-VALMENNUKSET

LoistaWin-valmennuspalvelut

LoistaWin-valmennuspalveluista voit valita itsellesi ja yrityksellesi parhaan mahdollisen oppimispolun. Oppimista tukevia palveluita linkitetään mukaan prosessiin tarpeen mukaan esim. Thomas-persoonallisuusprofiili, jonka avulla saat nopeasti ja luotettavasti tietoa itsestäsi ja johtamisominaisuuksistasi.

Keskeistä valmennuksissa on yhteinen kysyminen ja selittäminen, argumentointi ja palaute, asiantuntijuuden ulottuvuudet ja vertaistuki luottamuksellisuus ja kokemuksellisuus huomioiden. Tärkein oppimisympäristö on oma työ. Monialaisuus ja erilaiset taustat vahvistavat dialogia ja sitä kautta tiimioppimista. Valmennuksiamme ohjaa vahva pedagoginen ajatus prosessioppimisesta.

WinNovan räätälöitävät johtamis- ja esimiesvalmennukset yrityksille ja yritysten henkilöstölle

Loisto-johtamispolku

  • LeAT – Tutkinnon suorittajalla on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä suunnittelussa.
  • JET – Tutkinnon suorittaja hallitsee oman alansa ja osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän osaa laatia toimintasuunnitelmia, luoda mahdollisuudet suunnitellulle toiminnalle ja arvioida toimintasuunnitelman toteutumista.
  • YJEAT – Tutkinnon suorittajalla on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen ammattitaito ja näkemys yritysjohtamisesta. Hän osaa täsmentää yrityksen strategian, laatia strategisen kehittämissuunnitelman, johtaa yrityksen strategiaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan.
  • JTO/COACH – Johdon työnohjaajaksi opiskelevalla on vankka työelämän tuntemus ja kokemus johtotehtävistä tai esimiestyöstä. Hänellä on erinomaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti johdon työnohjaajana tai coachina.

Lue lisää ja ota yhteyttä WinNovan yrityspalveluihin >>

YRITTÄJÄ EXECUTIVE MBA PORI

Yrittäjä Executive MBA Pori – yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisö ja Satakunnan Yrittäjät

Yrittäjyys ja yrittäjyyden toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Yrittäjällä tulee olla entistä enemmän valmiuksia johtaa yritystään, jotta hän säilyttäisi yrityksen kilpailukyvyn ja pystyisi turvaamaan kasvumahdollisuudet näissä uusiutuvissa olosuhteissa. Tästä syystä olemme yhteistyössä yliopiston kanssa suunnitelleet Yrittäjä EMBA -ohjelman.

Yrittäjän eMBA -ohjelman pohjana toimii General Executive MBA -koulutusohjelma, jonka oheen on suunniteltu yrittäjille räätälöity Yrittäjä Executive MBA -koulutuskokonaisuus. General eMBA on kansainvälisesti orientoitunut ylemmän johdon johtamiskoulutusohjelma, joka kattaa liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osa-alueet strategisesta näkökulmasta. Ohjelma on ankkuroitu käytännön johtamishaasteisiin. Yrittäjä eMBA -koulutuskokonaisuuden sisällöissä ollaan lisäksi huomioitu pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Sisältösuunnittelu on tehty yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien kanssa. Mukana toimintaa tukemassa on ollut Porin Kauppiassäätiö, Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry, Yrittäjät Satakunta ja Porin, Ulvilan, Nakkilan, Noormarkun, Merikarvian ja Huittisten paikallisyhdistykset sekä Rauman käsi-ja pienteollisuusliitto.

Idea tutkinnosta lähti liikkeelle yrittäjien omista toiveista ja tarpeista. Satakunnan Yrittäjät tarttui heti toimeen, sillä yliopistopohjaisen tutkinnon mahdollisuus oli loistava jatke jo toimiville yrittäjän ammattitutkinnolle sekä yrittäjän erikoistutkinnoille. Tämän tutkinnon kautta yrittäjllä olisi vielä enemmän valmiuksia johtaa yritystään. Niinpä asiaa lähdettiin viemään eteenpäin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja ensimmäiset yrittäjät pääsivat mukaan ohjelmaan syksyllä 2013. Porin yliopistokeskuksessa käynnistyi lokakuussa 2017 General Executive MBA ‑koulutusohjelman rinnalla Yrittäjä EMBA, johon on paikkoja viidelle osallistujalle Satakunnan alueen yrityksistä.

Kohderyhmä

Yrittäjä EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu pk-yrittäjille ja yrityksen pääomistajille, jotka toimivat yrityksessään johtotehtävissä.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on kannustaa yrittäjiä kasvuhakuiseen toimintaan, mm. parantamalla heidän valmiuksiaan strategisessa ajattelussa, innovaatiotoiminnassa ja kansainvälistymisessä. Opiskelijavalinnassa ja koulutuksessa painotetaan yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyviä tekijöitä.

Apua yrityksen kehittämiseen

Satakunnan Yrittäjät mahdollistaa Yrittäjä EMBA -osallistujille ohjelman ajaksi asiantuntija-apua yrityksen kehittämiseksi. Asiantuntijan/mentorin tehtävänä on auttaa osallistujaa kehittämään liiketoimintaansa osallistujan valitsemalla osa-alueella. Käytännössä mentorointiin on käytettävissä ohjelman aikana 4–6 tapaamista per osallistuja.

Yrittäjä eMBA on monialainen, paikallinen ja arvostettu koulutusohjelma, jossa kouluttajina toimivat eri alojen parhaat asiantuntijat. Koulutus kestää noin kaksi vuotta työn ohella ja se sisältää 35 lähiopetuspäivää Porin yliopistokeskuksessa.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Lue lisää >>

 

Anna-Maria Moisio-Varpela
Puh. 040 826 2752
anna-maria.moisio(a)tuni.fi

Markku Kivinen
toimitusjohtaja
Satakunnan Yrittäjät ry
puh. 050 377 8006
markku.kivinen(a)yrittajat.fi