Etsi

Yrittäjäkoulutus - Osaavaksi yrittäjäksi


SYKSY 2017 LUENTORUNKO


Iltakoulutus: klo 16.30 – 19.00 tiistai-iltaisin
Paikka: Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14
Valkoinen talo, Trendi-luokka (2.kerros)


1. KOULUTUKSEN AVAUS 26.9.2017/Merja Holkko
- koulutuksen tavoitteet ja ohjelman läpikäynti, toiveet
- liiketoimintasuunnitelma
- liikeidean käsite ja sisältö, SWOT


2. LIIKEIDEA JA TUOTTEISTAMINEN 3.10.2017/Merja Holkko
- asiakkaat, kohderyhmät, kysyntä/tarjonta
- kilpailija-analyysi
- tuotteistaminen ja yrityksen palvelut
- toimintaympäristöanalyysi


3. MARKKINOINTI JA SÄHKÖISET TOIMINNOT 10.10.2017/Juha Levonen
- Sähköinen markkinointi, Facebook
- Google


4. TUOTTEEN JA PALVELUN HINNOITTELU 17.10.2017/Tiina Huhtala
- yrittäjän puheenvuoro/Mika Torvinen
- tuotteen ja palvelun hinnoittelussa huomioitavat kustannukset
- muuttuvat ja kiinteät kustannukset
- hinnoittelukeinot
- mitä hinta vaikuttaa katteeseen


VIIKOLLA 43 ei koulutusta


5. LASKELMAT 31.10.2017/Tiina Huhtala
- tulosennusteet
- kassavirtalaskelma
Sataedu Kankaanpää Kuninkaanlähteenkatu 14 • www.sataedu.fi


6. LASKELMAT 7.11.2017/Tiina Huhtala
- investointi- ja rahoituslaskelmat
- kannattavuuslaskelmat


7. VALMISTAUTUMINEN ONNISTUNEESEEN OMISTAJAN VAIHDOKSEEN
14.11.2017/Olli Annala/Satakunnan Yrittäjät


8. VEROTUS 21.11.2017 /Merja Holkko
- tulolähteet
- yritysmuodot ja niiden verotus
- henkilöverotus
- muutokset 2017/Laki oma-aloitteisten verojen maksamisesta


9. VERKOSTOYHTEISTYÖ, RAHOITUS 28.11.2017/Merja Holkko/Markku Kivinen
- Satakunnan Yrittäjien puheenvuoro

- Starttirahainfo/Eino Mäkinen Te-toimisto


10. VAKUUTUKSET, RISKIENHALLINTA 5.12.2017/Tiina Huhtala
- pakolliset vakuutukset, vapaaehtoiset vakuutukset
- operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit


11. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LUKEMINEN/TALOUSHALLINTO 12.12.2017/Merja Holkko
- Tuloslaskelman ja taseen ymmärtäminen
- Arvonlisävero
- OmaVero käytännössä
- yrittäjän rooli talouden seurannassa
- laskutus
- sähköiset pilvipalvelut taloushallinnossa, esim. Netvisor
- maksupääte/kassajärjestelmä


Koulutuksessa vierailee eri alojen asiantuntijoita. Pidätämme oikeuden muuttaa luentojen
aiheiden järjestystä, vierailevien luennoitsijoiden aikatauluista johtuvista syistä.


Koulutuksen markkinoinnissa 12 iltaa: osallistujan on mahdollista ottaa Sataedun koulutustarjonnasta
esim. markkinointiin, taloushallintoon, laskelmiin tms. liittyvää lisäinfoa meneillään olevien ryhmien
lähipäivissä kiinnostuksen/tarpeen/sopimuksen (sisältyen hintaan) mukaan, yksi – kaksi kertaa siis on
jätetty osallistujan henkilökohtaisia osaamistarpeita varten