Etsi

Palveluntuottajien mahdollisuudet ja uhat tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kohderyhmät: Sote-alan PK-yrittäjät, kolmannen sektorin palvelujen tuottajat ja kuntien sote-viranomaiset ja työntekijät

Järjestäjä: Tampereen yliopiston Porin yksikön Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) -hanke

 

Ohjelma


9.00 Tervetuloa, yliopisto-opettaja Erna Törmälehto, TaY, Porin yksikkö
9.10 Sote, Satasote ja palvelujen tuottajat, perusturvajohtaja, Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman, Porin kaupunki
9.30 KELA ja sote-palvelujen tuottajat sote-uudistuksessa, muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kela
9.50 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon valinnanvapauskysymys palvelujen tuottajien näkökulmasta, professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
10.20 Kahvitauko (tarjoilu)
10.45 Ruotsin kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon valinnanvapaudesta, sosiaalineuvos, erityisasiantuntija Anne Eriksson, Tukholman Suomen suurlähetystö
11.15 Sote –alan yrittäjän näkökulma sote -palvelujen tuottamiseen, toimitusjohtaja Taru Anttila, Dagmaaria Oy
11.35 Kolmas sektori sote-palvelujen tuottajana, toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus
12.00 Yleisökeskustelu ja osallistujien alustajille etukäteen esittämiä kysymyksiä
12.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30 Kansalaisnäkökulma soten palvelutuotantoon, alustaja ilmoitetaan myöhemmin
13.50 Sote –palvelujen tuottaminen -paneeli (panelisteina aamupäivän alustajat; paneelin pj. Kim Huovinlahti, Satakunnan viikko)
* PK-yrittäjien ja kolmannen sektorin asema sote -palvelujen tuotannossa ja kilpailutuksessa
* palvelujen tuottajien yhteistyön merkitys yritystoiminnassa
* palvelujen tuottajien asiakaslähtöisyys, aluetasoarvokysymykset ja palvelujen laatukysymykset
* valinnanvapauden kehittäminen kaikkia osapuolia palvelevaksi
14.50 Iltapäiväkahvitarjoilu
15.15 POSOK-hankkeen sote -nettiportaali ja sen käyttö informaatio-, keskustelu- ja kehittämiskanavana sote-uudistuksen yhteydessä, Tampereen yliopiston Porin yksikön POSOK-hanke
15.45 Seminaarin päättäminen


Tilaisuus on maksuton. Sitova ilmoittautuminen 22.9.2017 mennessä e-lomakkeelle:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19460/lomake.html


Tiedusteluihin vastaavat Ossi Eskelinen, ja