Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tutkimukset Satakunnassa

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin.

Kuhunkin Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000–6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. 

Raportit vuodesta 2000 lähtien ovat luettavissa täällä >>

Satakunnan talous -katsaus

Satakunnan talous -katsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden nykytilaa ja lähiajan näkymiä sekä kokonaisuutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Katsauksen perusaineistoa ovat Tilastokeskuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Poiketen muista liiketoiminnan kuukausikuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mahdollistavat talouden käänteiden seurannan myös aluetasolla. Satakunnan Yrittäjät on mukana rahoittamassa Satakunnan talous -katsausta.

Katsaukset vuodesta 2003 alkaen ovat luettavissa täällä >> 
 

Suomen Yrittäjien tutkimukset

Suomen Yrittäjien tutkimustoiminnan tavoitteena on yrittäjyyden ja pk-yritysten kannalta keskeisten asioiden analysoiminen. Tutkimukset palvelevat yrittäjyystietouden levittämistä ja edunvalvontaa. Tutkimustoiminnassa pyritään ajankohtaisuuteen. 

Edunvalvonnan tueksi yrittämisen kannalta keskeisistä teemoista tehdään ohjelmalinjauksia. Suomen Yrittäjien toimintaa ohjaa pitkälti aina eduskuntavaaleja ennen tehtävä tavoiteohjelma. Alue- ja paikallistason vaikuttamisen tueksi tehdään mm. kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja ja aluekehityslinjaukset. Lue lisää >>