Etsi

Emergency banner

Toimintasuunnitelma 2017

Euran Yrittäjät ry:n toimintasuunnitelma 2017

Euran Yrittäjät toteuttavat Satakunnan Yrittäjien arvoja paikallisesti.

Näitä arvoja ovat Rohkeus, Uusiutumiskyky ja Luotettavuus. Missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Eurassa. Visio on saada parhaat olosuhteet Euraan. Rohkeus tarkoittaa, että teemme rohkeita avauksia ja kannanottoja. Uusiutumiskyky tarkoittaa, että teemme ennakoivaa vaikutustyötä ja tuomme kentän mahdollisuudet sekä haasteet reilusti esille. Luotettavina pysymme päätösten ja päätetyn linjan takana.

Euran Yrittäjien tärkein tehtävä on vaikuttaa oman kunnan elinkeinopolitiikkaan. Toiminnan tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten sekä yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellaan. Se sisältää mm. palvelustrategian ja alueellisten markkinoiden kehittämisen, palvelu- ja asiakassetelin käyttöönoton sekä yritysvaikutusarvioinnin. Vuodelle 2017 tavoitteena on oman toiminnan kehittäminen, yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen sekä uusien haasteiden ennakoiminen ja niihin vastaaminen.  Tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen ja ylläpitäminen, hallituksen jäsenten tehtäväalueiden toiminnan kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen.

Kuntavaikuttamisen vahvistamiseen kuuluu Elinkeinotiimin säännöllinen kokoontuminen vähintään neljä kertaa vuodessa. Tavoitteena on elinkeinopoliittisen ohjelman vieminen kaikkiin kunnan hallintokuntiin ja henkilöstön sitouttaminen siihen. E- tiimiin kuuluu kunnanjohtaja, yrityskehittäjät sekä Euran Yrittäjien ja Kiukaisten Yrittäjien puheenjohtajat. E-tiimin kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa.

Kuntavaaleissa tavoitteemme on saada valtuustoon ja muhin kunnan luottamustoimiin mahdollisimman monta yrittäjää. Uuden valtuuston/kunnanhallituksen edustajien kanssa tavoitteenamme on järjestää säännöllisiä tapaamisia.

Tavoitteena on myös jatkaa Start up Eura -hankeen rekisterin ylläpitämistä ja täydentämistä sekä toimitilapörssin aloittaminen.

Pyhäjärviseudun Yrittäjäyhdistysten kanssa järjestetään yhteisiä koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Kaupan alan tapahtumat järjestetään yhteistyössä Euran kunnan ja Yrittäjänaisten kanssa. Näitä ovat Kesän makuja- ja Joulumaa-tapahtumat sekä toritapahtumat.

Hallituksen jäsenten tehtäväalueiden toiminnan kehittämiseen kuuluu; jäsenhankinta, nuorten yrittäjien aktivoiminen yhdistystoimintaan, oppilaitosyhteistyö, yksinyrittäjien huomioiminen, 5.9. valtakunnallisen Yrittäjäpäivän paikallisen tapahtumaosuuden järjestäminen ja mentoritoiminnan aloittaminen.

Hallituksen jäsenille tullaan järjestämään myös järjestökoulutusta.

Näkyvyyttä lisätään: Euran Yrittäjien lehti ilmestyy kerran vuodessa, verkko- ja Facebook-sivuja ylläpidetään aktiivisesti ja sähköpostitiedottamista jatketaan. Myös muuta sosiaalista mediaa hyödynnetään. Tavoitteena on jatkaa yhdistyksen ja paikallisen yrittäjyyden positiivista profiilin nostamista.

Euran Yrittäjien hallituksen toimintaan vuonna 2017 kuuluu osallistuminen Suomen Yrittäjien ja Satakunnan Yrittäjien järjestämiin koulutuksiin, asiantuntijaryhmiin ja verkottumistilaisuuksiin sekä myös jäsenistön palkitsemiset: Vuoden yrittäjä, Vuoden nuori yrittäjä ja tasavuosia täyttävät yritykset.

Lisäksi järjestetään vuosittain yhteistyönä Yrittäjäjuhla Euran kunnan ja Kiukaisten Yrittäjien kanssa.

Toiminnan aikatauluissa huomioidaan Suomen Yrittäjien sekä Satakunnan Yrittäjien tapahtumakalenteri 2017.