Etsi

Kutsu nakkilaisille yrittäjille ja yrityksille: Nakkilan Tulevaisuus- työpaja 19.3. klo 18 Villilän kartanolla, yrittäjä tule mukaan ideoimaan !

KUTSU NAKKILAN TULEVAISUUSTYÖPAJAAN

19.3.2018 KLO 18 VILLILÄN KARTANOON

Nakkilan kunnan kuntastrategian valmistelutyö käynnistyi valtuutettujen tulevaisuustyöpajalla 29.1., jonka jälkeen kuntastrategiaa on valmisteltu elinkeinotiimissä ja 5.3. pidetyssä yhdistysten/järjestöjen illassa. Nyt kutsumme yritykset/yrittäjät mukaan strategian laadintaan.

Nakkilan kunta käynnistää tulevaisuustyön eli kuntastrategiaprosessin uudella tavalla, jossa tarkoituksena on synnyttää Nakkilan yhteinen tulevaisuustarina. Tulevaisuustarinan keskeiset toimijat ja kertojat ovat mm. luottamushenkilöt, yritykset, järjestöt, lapset, nuoret ja kuntalaiset sekä kunnan viranhaltijat. Järjestämme kaikille sidosryhmille oman tulevaisuustyöpajan. Kyseessä ei ole seminaari vaan yhteistyöilta, jonka tavoitteena on löytää Nakkilan tulevaisuustarinan pääjuoni.

Illan vetäjänä toimii Humap Oy:n Vesa Purokuru. Strategiaa ei tehdä pienen ryhmän asiakirjatyönä, vaan tulevaisuustyöhön kutsutaan sidosryhmät ja kaikki kuntalaiset mukaan. Työ tehdään dialogisesti ja tavoitteena on yhteinen tarina. Matkalla hyödynnetään ja kokeillaan erilaisia foorumeita, tapahtumia ja digitaalisia välineitä, kaikki kunnan tärkeimmät sidosryhmät osallistaen.

Yritysten rooli Nakkilan tulevaisuudessa on keskeinen. Kutsummekin yrityksenne avainhenkilöt (omistaja, toimitusjohtaja, muu edustaja) osallistumaan tulevaisuustyöpajaan ma 19.3.2018 klo 18 alkaen Villilän Kartanossa.

Työpajan tavoitteena on etsiä kunnan yhteistä punaista lankaa: mihin meidän on yhdessä panostettava tulevaisuudessa, parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, tutustua, verkostoitua ja löytää yritysten yhteisiä tavoitteita, innostua ja ideoida uusia asioita

Ennen tulevaisuustyöpajaa, klo 17.30 alkaen on tarjolla pientä syötävää, joten tervetuloa Villilän Kartanoon jo silloin!

Ilmoittautumiset Elina Lehtoselle ke 14.3. mennessä, sähköpostitse elina.lehtonen@nakkila.fi

Nakkilan kunnan johtoryhmän puolesta,

 

Matti Sjögren                                           Erno Heikkinen

kunnanjohtaja                                         vs. hallintojohtaja