Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Yrittäjä, lähde ehdokkaaksi kuntavaaleihin tai äänestä toista yrittäjää

Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä tarjoaa ehdokkaalle ja äänestäjälle tärkeimmät asiat yrittäjien näkökulmasta.

Tarvitsemme kuntien päätöksentekoon yrittäjiä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjät ovat tottuneita päätöksentekijöitä. Yrittäjillä on tarjota asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon monipuolista liiketoiminta- ja talousosaamista. Yrittäjän arjen kannalta kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä ja luottamushenkilön on mahdollista vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa esimerkiksi valiokunnissa. Yrittäjien ja yrityksien asiat tuntevat parhaiten yrittäjät itse.

Tutustu tästä Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan. 

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_kuntavaaliohjelma_2021.pdf