Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Tee edunsaajailmoitus kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Esimerkiksi toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta. Edunsaajailmoitus on maksuton ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. ​​​​​​​Kirjaudu palveluun osoitteessa www.ytj.fi

Noin 300 000 yrityksen pitäisi tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Määräaika siis lähestyy kovaa kyytiä, mutta valtaosalla yrityksistä ilmoitus on vielä tekemättä. Taloushallintoliitosta kerrotaan, että ilmoitusvelvollisia omasta puolestaan ovat tilitoimiston asiakkaat, mutta tässäkin asiassa useimmat asiakasyritykset kääntyvät tilitoimiston puoleen.

Osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Maksuton ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei olisikaan edunsaajia. Tilitoimiston työntekijä tai muu asiamies voi tehdä ilmoituksen yrityksen puolesta.

Edunsaajailmoitus ei koske pörssiyhtiöitä ja keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneitä yhtiöitä.

Uusi velvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa. Edunsaajien ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen helpottaa siten sekä tilitoimiston että asiakkaan toimintaa.

Edunsaajailmoitus täytyy tehdä erikseen kaupparekisteriin, koska edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen vastuuhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka omistaa osakkeista yli 25 prosenttia, käyttää äänimäärästä yli 25 prosenttia tai käyttää muuta määräysvaltaa yrityksessä.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Edunsaaja on aina ihminen.
Kuolinpesää, yritystä tai kuntaa ei siis voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Edunsaajailmoitus on maksuton ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa.
Kirjaudu palveluun osoitteessa www.ytj.fi

Lue aiheesta lisää TÄSTÄ.

Osakeyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa asiamiehen allekirjoittamaan edunsaajailmoituksen. Valtuutus annetaan YTJ-palvelussa. Huomaa, että valtuutusta ei voi antaa Suomi.fi-palvelussa.

Asiamies voi myös tehdä ilmoituksen valmiiksi, ja yrityksen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja käy allekirjoittamassa sen YTJ-palvelussa.

Katsojäsent