Etsi

Järjestö

Rauman elinvoimaisuus syntyy yrityksistä

Rauman Yrittäjät ry toteutti vuosittaisen kyselyn jäsenistölleen ja siihen saatiin vastauksia 176 kpl:tta. Viime vuonna vastauksia kertyi alle 100. Suurin osa vastaajista oli palvelualalta. Seuraavaksi eniten vastauksia kertyi kaupan, teollisuuden ja rakennusalan yrittäjiltä. Vastaajista suurin osa, 37% on yksinyrittäjiä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa jäsenistön tilannetta, toiveita yrittäjäjärjestön toiminnalle sekä vuosittain pureutua ajankohtaiseen elinkeinoelämään liittyvään aiheeseen ja tällä kertaa keskityttiin Rauman kaupungin strategiatyöhön.

VIESTINTÄ

Yrittäjäjärjestön jäsenet pitävät mieluisimpana viestintäkanavana sähköpostia sekä sähköistä uutiskirjettä, ja  suurin osa vastaajista lukee nämä säännöllisesti. Rauman Yrittäjät ry:n oma lehti Osaava Rauma ilmestyy Sanomalehti Länsi-Suomen välissä ja se on luettavissa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Osaavan sisältöön on vastaajista 56% tyytyväisiä. 31% ilmoitti, ettei ole lukenut lehteä. Lehteen toivotaan erityisesti yrittäjien haastatteluja ja tarinoita.

JÄSENYYS

Yrittäjäjärjestöön kuulutaan selkeästi eniten edunvalvonnan takia.  Toiseksi tärkeimpänä pidetään liiketoimintaa tukevaa verkostoitumista muiden yrittäjien kesken. Jäseneksi liitytään myös ajankohtaisen yrittäjyyteen liittyvän tiedon saamiseksi, kattavien neuvontapalveluiden, jäsenetujen, maksuttomien koulutusmahdollisuuksien ja yrittäjähenkisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien takia.

TAPAHTUMAT

Rauman Yrittäjät ry järjesti jäsenilleen viime vuonna 55 tapahtumaa yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Näiden lisäksi Rauman Yrittäjät ry välitti jäsenilleen tietoa lukuisista muista yhteistyötahojen koulutuksista, tilaisuuksista ja tapahtumista. Kalenterin kirjo on laaja koulutuksista infoihin, aamukahviin ja syysjuhliin. Jäsenistö on tyytyväinen tapahtumamäärään ja tärkeimpinä pidetään ajankohtaisia koulutuksia. Ajanpuute ja kiire on monelle este osallistumiselle.  Maaliskuussa ensimmäistä kertaa järjestetty Business Night in Rauma oli vastaus kentän huutoon vapaamuotoisesta iltatilaisuudesta. Itse tilaisuus sai kiitettävää palautetta, joten ”pikkutakkibileet” järjestetään varmuudella ensi vuonnakin.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖN TOIMINTA

Yli puolet vastanneista on tyytyväinen Rauman Yrittäjät ry:n edunvalvontatyöhön ja katsoo paikallisyhdistyksen onnistuneen tehtävässään. Aktiivisuudesta ja toiminnan monipuolisuudesta kiitellään, mutta yrittäjäjärjestön toivotaan tuovan enemmän esille omaa vaikuttamis- ja edunvalvontatyötään.

RAUMAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Kysymykseen ”Mitä Rauma kaipaa elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisäämiseksi ja vahvistamiseksi?” saatiin monipuolisia vastauksia: Liikenneyhteydet, päätöksenteon avoimuus, yhteistyö eri tahojen kesken ja   pienten yritysten aiempaa parempi huomioiminen nousivat esiin. Elinvoimaisuutta voitaisiin hakea oman alueen yritysten kautta ja hyödyntää niitä mm. markkinoinnissa. Huolta kannettiin Rauman tunnettuudesta, kaupungin julkisista hankinnoista ja markkinoinnista. Yrittäjät olivat myös huolissaan keskustan ja koko kaupungin elinvoimaisuudesta sekä ostovoiman katoamisesta muihin kaupunkeihin ja lääkkeeksi ehdotettiin useissa vastauksissa kauppakeskusta.

Kaupungin vetovoimatekijöiksi yrittäjät nostivat ylivoimaisesti Vanhan Rauman ja merellisyyden. Muissa vastauksissa nousi esiin mm.  kaupungin positiivinen talouskehitys, yrittäjämyönteinen asenne, paikalliset erikoisliikkeet sekä alueen teollisuus.  Yrittäjät toivoivat kaupungin nostavan esiin isoja ja pieniä yrityksiä, joiden tarinoilla saataisiin esiin kehittyvä ja monipuolinen Rauma. Kaupungin toivotaan korostavan positiivista ilmapiiriä, kaupungin sopivaa kokoa, tonttitarjontaa ja ainutlaatuisuutta. Raumasta kirjoitettiin kauniisti helpon elämisen ja oikean kokoisena kaupunkina.

Yrittäjät listasivat myös omia ehdotuksia ja kysymyksiä kaupungin elinvoimasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen liittyen. Keskustan kehittäminen nousi tässäkin osiossa esiin ja sen korostettiin tukevan koko kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Rauman eri alueiden tasapuolinen huomioiminen mm. yritysten osalta, kaupungin omistamien kiinteistöjen kunto, seutuliikenteen kalleus ja lapsiperheet ja palveluiden säilyminen kaupungissa herättivät kommentteja. Ennen kaikkea kaupungilta toivotaan konkretiaa ja käytännön toimintaa hyvien päätösten loppuun saattamiseksi.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Mantere 044-7532680,                  

puheenjohtaja Kimmo Vainio 044-3700377

 

Rauman Yrittäjät ry on noin 730 raumalaisen yrityksen etuja ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Olemme olemassa jäsenyrityksiämme ja näissä toimivia yrittäjiä varten. Toimimme heidän äänitorvenaan paikallisessa yrittämistä koskevassa päätöksenteossa sekä ajamme heidän etuaan. Toimintamme missio on parantaa yrittämisen toimintaedellytyksiä ja yrittäjien asemaa. Yhdistys perustettiin 1936 ja se on yksi Satakunnan Yrittäjät -aluejärjestön 26 paikallisyhdistyksestä ja maakunnassa toiseksi suurin paikallistoimija. Jäsenistömme koostuu suurimmaksi osaksi mikro- ja pk-yrityksistä.