Etsi

Järjestö

Yrittäjäjärjestön toiminta pitää Rauman vireänä

Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys Rauman Yrittäjät ry:n toimintavuosi 2018 oli vireä ja aktiviinen. Yhdistyksen kevätkokous käsitteli viime vuoden toimintaa ja taloutta maanantai-illan kokouksessaan.

YHDISTYS ON JÄSENTENSÄ NÄKÖINEN

Vuoden 2018 toiminnan painopisteenä olivat jäsenet. Jäsenkyselyllä on kartoitettu palautetta vuosittain ja se on ohjannut toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi koulutusten aiheita on toteutettu jäsenten toiveiden mukaan. Hallituksen kokoukset on pidetty yrityksissä tutustuen samalla jäsenten toimintaan. Yksinyrittäjät ja sivutoimiset yrittäjät saivat oman ryhmänsä, kun viime syksynä aloitettiin tälle kohderyhmälle suunnitellut ja suosituksi tulleet kontaktikahvit.

Vuoden 2018 alussa jäseniä oli 717 ja jäsenyritykset työllistävät Raumalla noin 4500 henkeä. Miehiä jäsenistä on 69% ja naisia 29%. Yritysmuodoista eniten osakeyhtiöitä, 57% ja toiseksi eniten elikeinonharjoittajia, 32,6%. Suurin ikäryhmä jäsenistä on 51-60 vuotiaita, 29,6%. 41-50 vuotiaita on 20%, yli 60 vuotiaita 18,3%, 31-40 vuotiaita 11,8% ja alle kolmekymppisiä 11,9%. Jäsenyrittäjistä suurin osa, 55,5% on yksinyrittäjiä. 2-3 henkeä työllistäviä on 18,9%, 4-5 henkeä työllistäviä 7,6%, 6-7 henkeä työllistäviä 5,4% ja 10-19 henkeä työllistäviä 5,1%.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖLLÄ ON LUSIKKA MONESSA SOPASSA

Rauman Yrittäjien edustajia on ollut kiitettävästi mukana edustamassa yrittäjäjärjestön eri tehtävissä ja tapahtumissa.

Jäsenyritysten etujen ajamiseksi ja Rauman yrityskentän elinvoimaisuuden parantamiseksi Rauman Yrittäjät ry vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon, joka liittyy Rauman yrittäjäystävällisyyteen, Rauman vetovoimaan, yrittäjien toimintaedellytyksiin mukaan lukien elinvoimaiseen ja toimivaan kaupunkikeskustaan. Vaikuttamistyötä tehdään sekä täysin itsenäisesti että keskustan osalta erityisesti yhteistoimintasopimuksen perusteella. Yhteistoimintasopimus on ollut voimassa vuodesta 2006. Uusitun 1.1.2019 voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen myötä torin Öysti-kahvilarakennus siirtyi yrittäjien vastuulle. Tämä oli luonnollinen siirtymä, koska muut toriin liittyvät toiminnot ovatkin jo olleet yrittäjäjärjestön vastuulla. Viime vuonna neuvoteltiin myös keskustan kehittämistyöhön liittyvä toiminta-avustus uusiksi Rauman kaupungin kanssa. Keskustan kehittämistyötä tehdään sekä Rauman Yrittäjät ry:n sekä siihen sisältyvän Rakastunut Raumaan -toiminnan nimissä.

TAPAHTUMILLA ELÄVÖITETÄÄN KAUPUNKIA JA AUTETAAN YRITTÄJIÄ

Rauman Yrittäjät ry:n järjesti tapahtumia viime vuonna yli 40 ja Rakastunut Raumaan -toiminnan alla tapahtumia kertyi vajaat 50. Kentältä tulleiden toiveiden perusteella polkaistiin pikavauhtia pystyyn loppuvuodesta Yrittäjät goes pop up -tapahtuma, jota aiotaan jatkaa myös kuluvana vuonna. Uusi avaus oli myös ensimmäistä kertaa järjestetty viihteellinen verkostoitumisilta Business Night in Rauma maaliskuussa. Yrittäjille järjestettiin viime vuonna maksuttomia koulutuksia mm. julkisista hankinnoista, palveluseteleistä, yrityksen talouden johtamisesta, tietosuoja-asetuksesta, tulorekisteristä, turvallisuudesta ja yksityisoikeudellisista sopimuksista. Isoimmat yksityiset tapahtumat olivat Syysjuhlat ja Business night in Rauma. Rakastunut Raumaan -toiminnan tuttuja vuosittaisia tapahtumia ovat mm. kesän iltatorit, Minihysteria, Tonttujen yö ja Pikimust Perjanda. Uutena avauksena järjestettiin Jouluiset Torimarkkinat, kun valtakunnallinen markkinajärjestäjä ei toteuttanutkaan perinteisiä joulumarkkinoita. Jouluiset Torimarkkinat nousevat kauppatorille myös tänä vuonna omin voimin.

NÄKYVYYS TÄRKEÄÄ

Rakastunut Raumaan -brändin markkinointia ja toiminnan näkyvyyttä vahvistettiin viime vuonna keskittymällä vaaleanpunaisen logoon ja luopumalla aiemmista kaupunki-ilmeistä. Jäsenyritysten oviin liimattiin sydäntarrat ja mustat sydän-logolla varustetut kauppakassit lanseerattiin. Myös rakastunutraumaan.fi -nettisivut uudistuivat viime vuonna.

Rauman Yrittäjät ry julkaisi yhteistyössä Sanomalehti Länsi-Suomen kanssa viime vuonna neljä Osaava Rauma -lehteä. Sosiaalisen median työkaluista käytössä ovat sekä facebook että instagram. Jäsentiedotuksessa keskitytään pelkästään sähköpostiin ja sähköisiin uutiskirjeisiin.

YHTEISTYÖKUMPPANIT TÄRKEITÄ

Rauman Yrittäjät ry:n tärkein yhteistyökumppani on ollut jo vuosien ajan Rauman kaupunki ja sen eri hallintokunnat. Muita yhteistyötahoja ovat paikalliset mediat, muut yhdistykset ja järjestöt sekä toimintaa tukevat yritykset.

Yhdistyksen toimistossa työskenteli viime vuonna kaksi kokopäiväistä työntekijää ja luottamushenkilöinä toimintaa johti 12 hengen hallitus.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Pettersson 044-7532680,         

puheenjohtaja Antti simula 0500591339

Toimintakertomukset: PDF icontoimintakertomus_2018_ry_valmis.pdf ja PDF iconrakastunut_raumaan_toimintakertomus_2018.pdf

 

Rauman Yrittäjät ry on noin 730 raumalaisen yrityksen etuja ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Olemme olemassa jäsenyrityksiämme ja näissä toimivia yrittäjiä varten. Toimimme heidän äänitorvenaan paikallisessa yrittämistä koskevassa päätöksenteossa sekä ajamme heidän etuaan. Toimintamme missio on parantaa yrittämisen toimintaedellytyksiä ja yrittäjien asemaa. Yhdistys perustettiin 1936 ja se on yksi Satakunnan Yrittäjät -aluejärjestön 26 paikallisyhdistyksestä ja maakunnassa toiseksi suurin paikallistoimija. Jäsenistömme koostuu suurimmaksi osaksi mikro- ja pk-yrityksistä.