Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rauman seutu toisena EK:n Kuntarankingissa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n julkaisi 11.2. Kuntaranking-tutkimuksen jonka mukaan Rauman seutu on yritysten näkökulmasta Suomen toiseksi vetovoimaisin alue.

Rauman seutukuntaan kuuluu Eura Eurajoki Rauma ja Säkylä. Ykkössijalta jälleen löytyvä Seinäjoki on enää vain muutaman desimaalin Raumaa edellä. Vuoden 2019 Kuntarankingissa Rauma sijoittui myös toiseksi ja sitä edellisessä vuoden 2017 tutkimuksessa sijoitus oli viides.

-Haluan kiittää tästä hienosta sijoituksesta kaikkia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä sekä yrittäjiä, kauppakamaria, oppilaitoksia ja muita toimijoita, jotka ovat tehneet pitkäjänteisesti arvokasta yhteistyötä seutumme kehityksen eteen. Olemme löytäneet toimivan yhteistyön muodot, jotka kantavat hedelmää ja edistävät koko seudun veto- ja pitovoimaa, Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: yrityksille suunnattua kyselyä sekä aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa.

Alueen sijoitukseen vaikuttivat yritysten arvioissa erityisesti seuraavat tekijät: kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä), oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat) sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat).

Lähteet:

Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntaranking 2021 tulokset täältä.

Rauman kaupungin artikkeli aiheesta täällä.