Etsi

Oletko sinä seuraava Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja tai hallituksen jäsen?

Satakunnan Yrittäjät ry on käynnistänyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen -haun kaudelle 2019-2020. Luottamusjohtoon haetaan rohkeita ja innostuneita päätöksentekijöitä, joilla on kykyä ja erityisesti halua kehittää aluejärjestön toimintaa. Hae mukaan satakuntalaisen yrittäjyyden näköalapaikalle.

Kirjallinen haku tehtäviin päättyy 14.9. Vaalitoimikunta käsittelee määräpäivään mennessä tulleet hakemukset, ja tekee niiden pohjalta syyskokoukselle esityksen seuraavaksi hallitukseksi. Vaalitoimikunta ei käsittele määräpäivän jälkeen tulleita hakemuksia. Ehdokkaaksi voi kuitenkin asettua vielä syyskokouksessakin.  

Määräpäivään mennessä tehtäviin hakeneista vaalikelpoisista puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaista tehdään esittelyt sekä hallituksen jäseneksi hakeneet mainitaan Satakunnan Yrittäjä -lehdessä. 

Uusi puheenjohtajisto ja hallitus valitaan syyskokouksessa 28.11.2018

HAKULOMAKKEESEEN
EDIT: Kirjallinen hakuaika on päättynyt 14.9. Kiitos luottamustehtäviin hakeneille. Huomaathan, että syyskokouksessa voi vielä ilmoittautua ehdolle.

Satakunnan Yrittäjien hallituksessa tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. rohkeus tuoda uusia asioita esiin, mahdollisuus sitoutua toiminnan kehittämiseen, yrittäjäosaaminen, politiikan ja elinkeinopolitiikan tuntemus, järjestöosaaminen ja järjestön strategisten asioiden ymmärrys sekä ihmissuhde- ja viestintätaidot. Lisäksi on hyvä osata tunnistaa ja havainnoida asioita erityisesti maakunnallisena kokonaisuutena. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävässä myös johtamisosaaminen sekä kielitaito korostuvat. Mikäli henkilö valitaan aluejärjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi, olisi hyvä, ettei henkilö toimisi samanaikaisesti paikallisyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Näin pystytään parhaiten varmistamaan sitoutuminen mm. ajankäytöllisesti Satakunnan Yrittäjien hallitustehtävän hoitamiseen. 

Satakunnan Yrittäjät on Satakunnan alueen suurin elinkeinoelämän järjestö 4600 jäsenellään. Yrittäjäjärjestön luottamustehtävissä toimiaksesi sinun tulee olla yrittäjäjärjestön jäsen. Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö.


Lisätietoja: 
Markku Kivinen / 0503778006 /  
Heikki Kaplas / 0503735870 /  

 


Satakunnan Yrittäjien nykyinen puheenjohtaja Jouko Viljamaa avasi aluejärjestön puheenjohtajan pestiä pääkirjoituksessaan Satakunnan Yrittäjä 5/2018 -lehdessä:

Satakunnan Yrittäjät uudistuu juhlavuonna

Satakunnan Yrittäjien kevätkokous päätti 80-vuotisjuhlavuonna uudistaa koko aluejärjestön hallintomallin. Hallitus pieneneekin 37 henkilöstä kolmasosaan, 10-12 henkilöön. Aikaisemmin hallituksen apuna on toiminut työvaliokunta, joka on valmistellut päätettäviä asioita, ja hallitus on tehnyt asioille lopullisen hyväksynnän. Uudistuksen myötä työvaliokuntaa ei enää erikseen valita, vaan hallitus käsittelee asiat suoraan. Tämän myötä päätöksenteko nopeutuu ja ketteröityy. Nykyinen työvaliokunta toimii tämän vuoden loppuun.

Uusi hallitus valitaan Satakunnan Yrittäjien syyskokouksessa 28.11.2018. Kokouksessa yhdistykselle valitaan puheenjohtaja ja 1-3 varapuheenjohtajaa sekä 7-8 hallituksen jäsentä. Toimikausi käsittää kaksi vuotta ja puolet hallituksen jäsenistä vaihtuu vuosittain. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ja hallitus haetaan niin sanotulla vapaalla hakumenettelyllä, johon voi kuka tahansa jäsen osallistua. Nykyinen työvaliokunta valmisteleekin parhaillaan kriteereitä valittavalle johdolle. Vaalitoimikunta käy ehdotukset huolellisesti läpi ja valmistelee ehdotuksensa syyskokoukselle. Ehdokkaiden nimet ja tiedot julkaistaan jo aiemmin syksyllä jäsenistön arvioitavaksi.


Satakunnan Yrittäjien puheenjohtajan tehtävä on haastava, mutta samalla mielenkiintoinen näköalapaikka. Tehtävässä tutustuu Suomen Yrittäjien johtoon sekä muihin aluejärjestöjen puheenjohtajiin. Puheenjohtaja tapaa säännöllisesti maakunnan päättäjiä ja kuntien johtohenkilöitä sekä luonnollisesti paljon maakunnan yrittäjiä. Tehtävä kehittää myös omaa yrittämistä ja osaamista.

Tulevalla puheenjohtajalla on mielestäni hyvä olla vankkaa kokemusta yritystoiminnasta ja oman yrityksen pyörittämisestä. Erityisesti tarvitaan myös rohkeutta ottaa yrittäjille tärkeitä asioita esiin. Satakunnan alueen ja satakuntalaisten yritysten tuntemus on myös hyvin tärkeää. Elinkeinopolitiikan tuntemus on tehtävässä hyödyksi ja hyvät ihmissuhdetaidot sekä järjestökokemus auttavat tehtävän hoidossa.

Myös omaa ajankäyttöä on ehdokkaaksi asettuvan hyvä miettiä. Tehtävän hyvä hoito edellyttää kentällä liikkumista ja aktiivista osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin. Puheenjohtajan tehtävän, kuten myös muiden hallituspaikkojen tehtävien hoito edellyttää tahtoa ja paloa yrittäjyyden edistämiseksi.

Mikäli tunnet olevasi valmis ottamaan haasteen vastaan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi etsimme juuri Sinua

Yhdessä saamme enemmän aikaan.

Jouko Viljamaa
Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja 2013-2018