Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Ulvilan kaupunki tukee monella tapaa

Ulvilan kaupunki tukee työllistävää yritystä erilaisilla tavoin. Lue lisää ja hae!

Ulvilan kaupunki tukee monella tapaa työllistymisessä

Ulvilan Kaupungin tiedote:
Ulvilan Työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt 1.3.2021

Ulvilassa on aloittanut paikallisen TE-palvelun tuottaminen. Toimistoomme on siirtynyt 415 asiakasta asiakassiirron yhteydessä. Tämän lisäksi asiakkaita on ilmoittautunut suoraan Oma asiointi -palvelun kautta. Kaiken kaikkiaan asiakkaita on tällä hetkellä noin 430 henkilöä. Asiakkaina ovat työttömät työnhakijat, jotka ovat alle 30 -vuotiaita tai yli 30 –vuotiaita, joilla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan ja työnhaku on pitkittynyt.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen, tehostettu ja nopeampi palvelu, toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja osatyökykyisten ja hankalasti työllistyvien sijoittaminen työmarkkinoille.

Työllisyyden kuntakokeilun henkilökunta

Työllisyyden kuntakokeilun henkilökunta aloittanut palvelutoiminnan 1.3.2021 alkaen.

• TYÖLLISYYSPALVELUT/YRITYSYHTEISTYÖ: työllisyyspalvelupäällikkö Rita Koivisto

• NUORET alle 30 -vuotiaat: asiantuntija Lilja Tikka

• AIKUISET yli 30 -vuotiaat: työllisyysasiantuntija Tarja Mäkinen

• MONIALAISET PALVELUT: asiantuntija Tuula Mäntylä

• MONIALAISET PALVELUT: työllisyysasiantuntija Marja Laine

• INFO PALVELUT: aulatyöntekijä Tarja Lehti

 

Työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot: os. Mukulamäentie 1, VANHA-ULVILA

tyollisyyspalvelut(at)ulvila.fi I puh. 040 573 6735

www.ulvila.fi/palvelut-ja-asuminen/tyollisyyspalvelut

Facebookissa @Ulvilan työllisyyspalvelut

 

Työnantajalle

Työllisyyspalvelut pyrkivät löytämään oikean työntekijän työnantajan tarpeisiin läheltä. Palvelut, joita tarjoamme työnantajille ovat mm.:

• Ilmoitamme avoimet työpaikat eri ilmoituskanavia hyödyntäen

•  Etsimme sopivia ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin

•  Neuvomme kaikissa rekrytointiin liittyvissä asioissa

•  Annamme tietoa palkkatuki- ja kuntalisäasioissa

•  Mahdollistamme rekrytointitilaisuuksien järjestämisen tiloissamme.

TE-palvelujen työnantajapalvelut antavat lisätietoa rekrytoinnin tukimahdollisuuksista.

Ulvilan tarjoamat tuet työllistymiseen

Ulvila -kuntalisä

Ulvilan kaupunki tukee työnantajia ulvilalaisen työttömän, palkkatukeen oikeutetun, henkilön työllistämistä. Tukea maksetaan työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, työsuhteen kestäessä enintään 8 kuukautta ja viikkotyöajan ollessa vähintään 80 % kokonaistyöajasta. Tuen määrä on enintään 320 €/kk. Työnantajan tulee toimittaa jäljennös työsopimuksesta ja Te-toimiston palkkatukipäätös. Hakemuksen voi ladata täältä!

Kesätyöllistäminen

Ulvilan kaupunki tukee koululaisten ja opiskelijoiden (16-20 vuotiaille) kesätyöllistämistä maksamalla kesätyöpaikkatukea työnantajille. Tukea maksetaan työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, työsuhteen kestäessä neljä viikkoa ja työajan ollessa vähintään 30 h/viikossa. Tuen määrä on 400 €/nuori. Työnantajan tulee toimittaa jäljennös työsopimuksesta ja palkkatodistuksesta. Hakemuksen voi ladata täältä!

Palkkatuki yrityksille

Yrityksen ottaessa töihin työttömän työnhakijan, työnantaja voi saada osan palkkakustannuksista palkkatukena. Palkkatukea voidaan myöntää työsuhteessa tehtävään työhön, myös oppisopimuskoulutukseen. Tuki on enintään 30 – 50 % palkkauskustannuksista. Tuen enimmäiskesto on 6-12 kk. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki ja se on veronalaista tuloa yritykselle. Palkkatukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Sitä ei myönnetä, jos työsuhde on alkanut ennen TE-toimiston päätöstä palkkatuen myöntämisestä.

Työnhakijan on mahdollista saada omavirkailijalta palkkatukikortti, joka kertoo henkilön oikeutuksen palkkatukeen ja tiettyyn %-määrään. Tämä ei riitä pelkästään tuen saamiseksi, vaan työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus vielä erikseen.

Palkkatuen hakeminen tapahtuu täällä! (klikkaa OMA ASIOINTI -> yrityksen ja työnantajan oma asiointi -> tunnistaudu palveluun Suomi.fi -tunnuksilla)

Lisätietoa tukivaihtoehdoista myös Ulvilan kaupungin omilla sivuilla!