Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miten kuntasi palvelee yrityksiä?

Suomen Yrittäjät kysyy joka toinen vuosi jäseniltään heidän näkemyksiä kuntien elinkeinopolitiikasta. Tämä Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely käynnistyi nyt helmikuun puolivälissä: Suomen Yrittäjien kaikki jäsenet saivat perjantaina 16.2. sähköpostia Iro Researchilta ja vastauslinkin kyselyyn. Se sähköposti kannattaa avata ja kyselyyn vastata!

Kyselyssä yrittäjät arvioivat, mihin suuntaan kunnan elinkeinopolitiikka on kehittynyt esimerkiksi hankinnoissa, oppilaitosyhteistyössä, päätöksenteossa ja yrityspalveluissa viimeisen kahden vuoden aikana. Tulokset julkistetaan toukokuussa Kunnallisjohdon seminaarissa Tampereella. Toivomme näkevämme seminaarissa jälleen laajan joukon savolaisia yrittäjiä ja kuntapäättäjiä.

Aiempina vuosina kysely on paljastanut, että alle 10 000 asukkaan kunnissa yrittäjät ovat olleet keskimääräistä tyytyväisempiä elinkeinopolitiikkaan. Meillä Pohjois-Savossa tyytyväisyys on ollut vielä muuta maata korkeammalla tasolla, mikä kertoo kuntiemme ja yrittäjien hyvästä yhteistyöstä ja -hengestä. Yleensä tämä kyselyn tulos kertoo myös siitä, että näissä kunnissa toimijat tuntevat toisensa hyvin. Lisäksi kuntastrategiat ja elinkeinopoliittiset tavoitteet on jalkautettu osaksi kuntaorganisaatiota, aina kunnan henkilöstötasolle asti.

Suomi laahaa jäljessä muihin Pohjoismaihin verrattuna työllistämiskehityksessä, jonka varaan yhteiskuntamme hyvinvointi ja koko tulevaisuus rakentuvat. Palkansaajista kolme neljäsosaa työskentelee yksityisen sektorin palveluksessa, joka puolestaan on viimeiset vuodet vastannut uusien työpaikkojen syntymisestä. Suomen Yrittäjät edustaa yli kolmannesta maamme noin 283 000 yrityksestä ja sama suhde meillä on täällä Pohjois-Savossa. Toivomme mahdollisimman monen yrittäjän vastaavan kyselyyn ja toisaalta mahdollisimman monen kunnan hyödyntävän kyselyn tuloksia. Yksi hyvä keino on parhailta oppiminen: jalostetaan hyvät käytännöt entistä paremmiksi omassa kunnassa.

Valtakunnalliset ratkaisut esimerkiksi työmarkkinarakenteista, verotuksen kannustavuudesta, sääntelystä tai yksinyrittäjien asemasta vaikuttavat paikallisesti. Mitä paremman toimintaympäristön eduskunta pystyy yrittäjille lainsäädännön puitteissa tarjoamaan, sitä paremmat edellytykset yrityksillä on kasvaa ja työllistää.

Toinen puoli yrittäjyyden olosuhteista rakentuu kuntien ja tulevien maakuntien tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi lupa-, tontti- ja toimitila-, infra-, koulutus- ja neuvontapalveluista.

Mitä paremmin kunta ja maakunta pystyvät valjastamaan resurssinsa palvelemaan yrityksiä, sitä enemmän yritykset työllistävät, maksavat veroja ja luovat uusia palveluita. Elinvoimainen kunta on siis yritysmyönteinen.

Kiitän jo etukäteen kaikkia kyselyyn vastaavia yrittäjiä!

Yrjö Ronkainen, puheenjohtaja
Savon Yrittäjät

Savon Yrittäjät