Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät elinvoiman moottoreina

Kevät on ollut hyvin tapahtumarikas ja uusien suuntausten luotsaama. Savon Yrittäjien strategian myötä, myös paikallisyhdistysten tavoitteet tulevat paremmin esille. Paikallisyhdistysten hallitukset kutsutaan yhdessä säännöllisesti ideoimaan ja saamaan uutta intoa toimintaan. Tämä on mahtava yhteinen yrittäjien ja järjestömme voimavara. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Kunnissamme on tehty ja joissakin tehdään parhaillaankin strategiatyötä uusien luottamushenkilöiden kanssa. On tärkeää, että yrittäjät yrittäjyyden asiantuntijoina ovat vahvasti työssä mukana ja varsinkin nyt, kun sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan painopiste muuttuu yhä enemmän kunnan elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen.

Strategiassa tulee olla selkeä tavoite eli visio, mikä ohjaa koko kunnan ajattelua. Strategia on työkalu. Tavoitteen saavuttamiseksi strategian toteutumista on hyvä seurata säännöllisesti ja mitata eri mittareiden avulla. Kunta on isojen ja pienyritysten varassa, joista saadaan tuloveroa ja työpaikkoja. Näin myös kunnat pystyvät rahoittamaan kuntalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja julkisia virkoja ja muita työpaikkoja. Kuntastrategiassa tulee huomioida voimakkaammin nämä seikat eikä vain yhtenä pienenä osa-alueena.

Yrittäjien tahtotila on luoda omasta kotikunnasta hyvä paikka asua ja yrittää. Haluamme olla yhdessä miettimässä, millainen tuleva strategia on ja miten se saadaan elinkeinojen osalta toimivaksi ja hyväksi kokonaisuudeksi. Kannustamme kuntia järjestämään yhteisiä tilaisuuksia yrittäjien kanssa. Yrittäjät tuovat ammatillista professionaalista näkemystä kunnan elinkeinopolitiikan toteutukseen ja sen kehittämiseen.

Yhteistyön merkitys eri alojen kanssa kasvaa entisestään. Olemme myös maatalousyrittäjyyden kanssa samoilla linjoilla ja tulevaisuudessa vieläkin nivoutuneempana yhteiseen tavoitteeseen. Kunnat ja koko Pohjois-Savo Itä-Suomen keskuksena kasvaa ja kehittyy vain ja ainoastaan yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä.

On ollut surullista lukea, miten SDP on hyökännyt yrittäjyyttä vastaan. Muutaman erityistapauksen ison yrityksen varjolla ei huomioida niitä 20.000 muuta pk-yrittäjää, jotka toimivat alle toimeentulorajan. SDP:n mallilla vaarannetaan jo ennestään yrittäjyyden mahdollistamista ja sen jatkumoa sekä syvennetään eriarvoisuutta. SDP poistaisi listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen, yrittäjävähennyksen sekä kiristäisi ansio- ja pääomaveroja ja veisi metsävähennyksen.

Hyvin monella yrittäjällä ei ole omaa pääomaa tarpeeksi omaan elämiseen, eikä ole varaa kerryttää omaa eläkettäkään. Loma pitää maksaa omasta henkilökohtaisesta pussista, sitä ei yritys maksa. Usein ei ole mahdollisuutta nostaa itselle palkkaa moneen kuukauteen.  Sairauslomalle ei jäädä, ennen kuin on jo liian myöhäistä. Näitäkin asioita on hyvä nostaa esille, kun puhutaan yrittäjien olevan omien etujensa ajajia. Mitä jos yrittäjät menisivät lakkoon? Yrittäjälle hyvä ja innovatiivinen työntekijä on myös hyvän yrityksen menestymisen tae. Yrittäjät arvostavat työntekijöitään.

Toivotan kaikille hyvää ja aurinkoista kevättä ja muistakaa pitää huolta itsestänne!

Tarja Arbélius
varapuheenjohtaja
Savon Yrittäjät

Savon Yrittäjät