Etsi

Yrittäjät mukaan elinkeinostrategian uudistamiseen

Yrittäjät pitävät tärkeänä yhteistyön merkitystä uudistuvassa kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunnat päivittävät omaa strategiaansa syksyn aikana.

Painopistealueet tulevat uuteen arvoonsa, jolloin on hyvä miettiä strategian läpinäkyvyyttä yhdessä yrittäjien kanssa. On tärkeää, että jokainen yrittäjä voi osallistua ja olla mukana kuulemassa elinkeinon painopistealueet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Mielestäni kunnan yksi tärkeimmistä painopistealueista tulee olla mikro-ja pk-yritysten toiminnan mahdollistaminen.

Yrittäjähenkinen kunta on elinvoimainen kunta

Yhteisiä kohtaamisia kunnan ja yrittäjien välillä tulee jatkossa olla useammin, jolloin vuoropuhelu säilyy ja halu vaikuttaa omalla työpanoksellaan kuntansa ja alueensa hyväksi kasvaa. Yrittäjät luovat omalla työllään mahdollistamista ja haluavat sille myös tukea elinkeinon puolelta. Tunne siitä, että juuri sinä olet tärkeä alueesi elinkeinon luomisessa on merkittävä.

Tuleva maakuntauudistus on luonut uhkakuvia pienten mikroyritysten ja pk- yritysten toiminnalle. Pystyvätkö pienet yritykset tarjoamaan kilpailutuksessa omaa erityisammattitaitoaan?

Valinnanvapaudessa on tarkoitus tuoda asiakkaan omaa tahtoa esille. Asiakas saa palvelunsa sieltä, mistä haluaa, esimerkiksi fysioterapiapalvelut. Järjestelmässä on tarkoitus tehdä joustava, matalan kynnyksen palvelu.

Nuoret yrittäjät ovat hienosti ottaneet harteilleen yrittäjyyden tuoman vastuun. On hienoa huomata se innovatiivisyys, mitä juuri nyt alueellamme kaivataan. Emme ole, emmekä tule olemaan osa Lappia. Tällä alueella on huippu ammattiosaamista, tietotaitoa mitä viemme ulkomaille ja näin haluamme sen olevan jatkossakin. En katso, että Savon alue olisi kuoleva tai edes uhattuna. Vaikkakin ammatillisen työvoiman saanti on ajoittain vaikeaa, olemme yhteistyössä ammatti- ja korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa suunnitelleet yrittäjien tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Metallipuolen osaajista on ollut huutava pula alueellamme, mutta mestari-kisälli opilla olemme uusia osaajia. Yritysjohtajien tahtotila on ollut hyvä pitää kansainvälinen yritys paikkakunnalla.

Kansanedustajien vierailut paikkakunnilla ovat olleet hyvin hedelmällisiä ja aitoja. On olennaisen tärkeä saada vuoropuhelua Yrittäjien ja Suomen hallituksen välille konkreettisina kohtaamisina.

Antoisaa syksyä ja nauttikaa sen kauneudesta ja pitäkää huolta itsestänne!

Tarja Arbelius
Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja
Kiuruveden Yrittäjien puheenjohtaja

Savon Yrittäjät