Etusivu > Savon Yrittäjät > Jasenyys > Neuvontapalvelut

Etsi

HankintaHelppi: Hankintaneuvontaa Pohjois-Savossa

Yrittäjien ja kuntien hankinta-asiat kuntoon Pohjois-Savossa

Hankkeen toteutuksesta vastaavat projektipäällikkö Mia Simpanen yhdessä projektikoordinaattori Niko Knuutisen kanssa. HankintaHelpin hankintaneuvojana toimii Minna Sutinen, joka hoitaa hankintoihin liittyvän neuvonnan ja koulutuksen yrityksiin ja hankintayksiköihin.

- On mahtavaa, että olemme saaneet rahoituksen hankinta-asioiden kuntoon saattamiseksi Pohjois-Savossa. Vuosien saatossa hankinta-asioita on viety eteenpäin, mutta nyt olemme saaneet resursseja toiminnan uudelle tasolle nostamiseksi. Hankkeen päätyttyä meillä pitää olla kuntien toimintamallit hankintojen osalta kunnossa ja yrittäjien osaaminen ja uskallus vastata tarjouspyyntöihin hanskassa. Toivomme, että pohjoissavolaiset yritykset ja kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden hankintayksiköt lähtevät aktiivisesti mukaan kehittämään osaamistaan hankinnoissa. Nyt jos koskaan siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus, Simpanen kertoo.

HankintaHelppi -palvelu neuvoo ja opastaa julkisten hankintojen jokaisessa vaiheessa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoittama hanke tarjoaa pohjoissavolaisille yrityksille ja julkisille hankintayksiköille hankintaneuvontaa ja -koulutuksia aina 30.7.2020 saakka.

Hankintaneuvonta aktivoi ja opastaa

Hankintaneuvonta on tarkoitettu Pohjois-Savossa toimiville pk-yrityksille ja hankintayksiköille, jotka haluavat alan ammattilaisen opastusta julkisten hankintojen eri vaiheissa. Yksilöidyn hankintaneuvonnan tarkoituksena on auttaa ja ohjata yrityksiä konkreettisesti julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa, kuten muun muassa tarjouspyyntöihin vastaamisessa. Hankkeen kautta saatu hankintaneuvonta on EU:n tuen (de minimis -tuen) alaista. Tämä de minimis -tuki mahdollistaa sen, että hankintaneuvontaa saa 50 €/yritys (tämä hinta kerryttää yrityksen de minimis -tukea). Hankintaneuvontaa voivat saada myös kohderyhmään kuulumattomat yritykset erillishinnalla, joka lasketaan tapauskohtaisesti. Lisätietoa asiasta voi kysyä HankintaHelpin henkilöstöltä.

Koulutus- ja infotilaisuuksista lisää osaamista julkisten hankintojen syövereihin

Hankkeen aikana tulevat koulutus- ja infotilaisuudet ovat tarkoitettu pohjoissavolaisille yrityksille ja hankintayksiköiden henkilöstölle. Yritykset voivat osallistua koulutuksiin
20 €/koulutus/osallistuja (tämä hinta ei kerrytä yrityksen De minimis -tukea).

Hankintakoulutukset alkavat syksyllä 2019. Ensimmäisten koulutuksien aiheet ja paikkakunnat ilmoitetaan elo-syyskuussa 2019.

Hankintaneuvontaan ilmoittautuminen

  • Yritykset voivat ilmoittautua hankintaneuvontaan voi ennakkoon tästä linkistä.
  • Hankintayksiköt (julkiset toimijat) voivat ilmoittautua sekä ilmoittaa toiveensa HankintaHelppi -palveluista tästä linkistä.

Hankintaneuvonta aloittaa toimintansa kesäkuun alussa Pohjois-Savon alueen yrityksille sekä hankintayksiköille.

Ideoi kanssamme tulevia koulutuksia

Kerro oma mielipiteesi, mitä tuleviin hankintakoulutuksiin tulisi sisällyttää. Kerro se tästä linkistä.

Hankintaneuvojan yhteystiedot:

Minna Sutinen, hankintaneuvoja

minna.sutinen(at)yrittajat.fi, p. 050 5451 492


Lisätietoja hankkeesta:
Savon Yrittäjät 

Mia Simpanen, projektipäällikkö/ HankintaHelppi -palvelu (Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke)

mia.simpanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 505

Niko Knuutinen, projektikoordinaattori/ HankintaHelppi -palvelu (Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke)

niko.knuutinen(at)yrittajat.fi, p. 050 4762 093

Arto Nykänen, toimitusjohtaja: arto.nykanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 501


 

Kilpailutus/Savon Yrittäjät ry: Parempia ja vaikuttavimpia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke (Parempia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke), koulutuspalvelut, hankintaneuvonta

Vastaukset hankintaa koskeviin kysymyksiin

Hilmasta löytyvä tarjouspyyntö

Kysymys 1:

Tarjouspyynnön kohdan 11 mukaan hankintapäätöksen jälkeen laaditaan kirjallinen puitesopimus ja sen liitteenä ovat JYSE 2014 (Palvelut) ehdot.  JYSE ehtojen 9.3. kohdassa on seuraavaa:
”Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Niitä ovat mm., matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat palveluntuottajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa.”

Tarjouspyynnön liitteessä 3 Hintalomake, lukee seuraavaa:
”Hinnat tulee ilmoittaa erikseen tuntihintoina 1) hankintaneuvonnalle ja koulutukselle ja erikseen 2) suunnittelulle ja raportoinnille. Tarjoajalla ei ole oikeutta laskuttaa erikseen matka-ajasta tehdessään hankintaneuvontaa ja koulutusta.”

Tarjouspyynnön perusteella vaikuttaa selvältä, että matka-aikaa ei saa laskuttaa. Epäselväksi kuitenkin jää, miten matka- ja majoituskustannusten osalta toimitaan. Saako palveluntuottaja laskuttaa matka- ja majoituskustannukset erikseen vai pitääkö ne sisällyttää tuntihintoihin?

Vastaus 1:

JYSE-ehtojen kohdan 9.3 mukaan hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Näin ollen palveluntuottaja ei saa laskuttaa myöskään matka- ja majoituskustannuksia erikseen, vaan niiden tulee sisältyä tuntihintoihin.

Tietosuojaseloste