Etusivu > Savon Yrittäjät > Jasenyys > Neuvontapalvelut

Etsi

HankintaHelppi: Hankintaneuvontaa Pohjois-Savossa

Yrittäjien ja kuntien hankinta-asiat kuntoon Pohjois-Savossa

Hankkeen toteutuksesta vastaavat projektipäällikkö Mia Simpanen yhdessä projektikoordinaattori Niko Knuutisen kanssa. Kevään aikana toteutukseen tulee osalliseksi myös hankintaneuvoja, joka hoitaa hankintoihin liittyvän neuvonnan ja koulutuksen yrityksiin ja hankintayksiköihin.

- On mahtavaa, että olemme saaneet rahoituksen hankinta-asioiden kuntoon saattamiseksi Pohjois-Savossa. Vuosien saatossa hankinta-asioita on viety eteenpäin, mutta nyt saamme resursseja toiminnan uudelle tasolle nostamiseksi. Hankkeen päätyttyä meillä pitää olla kuntien toimintamallit hankintojen osalta kunnossa ja yrittäjien osaaminen ja uskallus vastata tarjouspyyntöihin hanskassa, Simpanen kertoo.

Mitä hanke tarjoaa yrittäjille?

Hanke tarjoaa Pohjois-Savossa toimiville yrityksille yksilöityä hankintaneuvontaa ja -opastusta. Neuvonnan tarkoituksena on auttaa ja ohjata yrityksiä konkreettisesti julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa, kuten muun muassa tarjouspyyntöihin vastaamisessa. Lisäksi hanke tarjoaa koulutuksia ja info-tilaisuuksia julkisista hankinnoista niin yrittäjille kuin kuntien hankinnoista vastaavillekin tahoille. 

-Toivomme, että pohjoissavolaiset yritykset ja kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden hankintayksiköt lähtevät aktiivisesti mukaan kehittämään osaamistaan hankinnoissa. Nyt jos koskaan siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus. Hankintaneuvonta alkaa kesäkuun alussa. Yritykset pääsevät mukaan hankkeeseen 50 eurolla, toteaa Mia Simpanen. 

Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 285 000 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston osuus on noin 225 tuhatta euroa. Lisäksi hanke sai vajaan 60 tuhannen euron rahoituksen Pohjois-Savon liitolta.

Hankintaneuvontaan ilmoittautuminen

  • Yritykset voivat ilmoittautua hankintaneuvontaan voi ennakkoon tästä linkistä.
  • Hankintayksiköt (julkiset toimijat) voivat ilmoittautua sekä ilmoittaa toiveensa HankintaHelppi -palveluista tästä linkistä.

Hankintaneuvonta aloittaa toimintansa kesäkuun alussa Pohjois-Savon alueen yrityksille sekä hankintayksiköille.

Ideoi kanssamme tulevia koulutuksia

Kerro oma mielipiteesi, mitä tuleviin hankintakoulutuksiin tulisi sisällyttää. Kerro se tästä linkistä.


Lisätietoja:
Savon Yrittäjät 

Mia Simpanen, projektipäällikkö/ Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke: mia.simpanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 505

Niko Knuutinen, projektikoordinaattori/ Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke: niko.knuutinen(at)yrittajat.fi, p. 050 4762 093

Arto Nykänen, toimitusjohtaja: arto.nykanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 501


 

Kilpailutus/Savon Yrittäjät ry: Parempia ja vaikuttavimpia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke (Parempia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke), koulutuspalvelut, hankintaneuvonta

Vastaukset hankintaa koskeviin kysymyksiin

Hilmasta löytyvä tarjouspyyntö

Kysymys 1:

Tarjouspyynnön kohdan 11 mukaan hankintapäätöksen jälkeen laaditaan kirjallinen puitesopimus ja sen liitteenä ovat JYSE 2014 (Palvelut) ehdot.  JYSE ehtojen 9.3. kohdassa on seuraavaa:
”Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Niitä ovat mm., matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat palveluntuottajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa.”

Tarjouspyynnön liitteessä 3 Hintalomake, lukee seuraavaa:
”Hinnat tulee ilmoittaa erikseen tuntihintoina 1) hankintaneuvonnalle ja koulutukselle ja erikseen 2) suunnittelulle ja raportoinnille. Tarjoajalla ei ole oikeutta laskuttaa erikseen matka-ajasta tehdessään hankintaneuvontaa ja koulutusta.”

Tarjouspyynnön perusteella vaikuttaa selvältä, että matka-aikaa ei saa laskuttaa. Epäselväksi kuitenkin jää, miten matka- ja majoituskustannusten osalta toimitaan. Saako palveluntuottaja laskuttaa matka- ja majoituskustannukset erikseen vai pitääkö ne sisällyttää tuntihintoihin?

Vastaus 1:

JYSE-ehtojen kohdan 9.3 mukaan hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Näin ollen palveluntuottaja ei saa laskuttaa myöskään matka- ja majoituskustannuksia erikseen, vaan niiden tulee sisältyä tuntihintoihin.

Tietosuojaseloste