YOM Iisalmi: Tietosuoja-asetukseen ennakkovarautuminen sekä oman yrityksen riskitekijöiden tunnistaminen | Yrittajat.fi

Etsi

Iisalmi
24.10.2017
Ti 24.10. klo 9-13
Koulutus

YOM Iisalmi: Tietosuoja-asetukseen ennakkovarautuminen sekä oman yrityksen riskitekijöiden tunnistaminen

Tietosuoja-asetukseen ennakkovarautuminen sekä oman yrityksen riskitekijöiden tunnistaminen 

Tässä koulutuksessa saat yleisnäkemyksen siitä, mistä uudessa tietosuoja-asetuksessa oikein on kyse ja mitä toimenpiteitä se sinun yrityksellesi tarkoittaa!

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa (esim. nimi, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen tieto). Tietosuoja-asetus tulee lähtökohtaisesti sovellettaviksi sekä pienissä että isoissa yrityksissä, joilla on liiketoimintaa (työntekijöitä, asiakastietoja tms.).

Koulutuksessa esitetään tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa, käydään läpi keskeisimmät vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä ja millaisia toimenpiteitä ne vaativat yrityksiltä. Ennakkovarautuminen lähtee omien riskien tunnistamisesta henkilötietojen käsittelyssä, jota varten koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät riskitekijät ja annetaan työkalut niiden tunnistamiseen. Riskitekijöitä arvioidaan paitsi tietosuoja-asetuksen mukaisten sanktioiden sekä mahdollisten vahingonkorvausten näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojariskien arviointimalli, jota voi hyödyntää riskien tunnistamisessa.

Koulutus antaa hyvän yleiskuvan tietosuoja-asetuksen mukaisista vaatimuksista yrityksille ja se on tarkoitettu yritysjohdolle ja yrityksissä henkilötietoja käsitteleville tahoille sekä yksinyrittäjille. Koulutuksen jälkeen yrityksessä voidaan arvioida paremmin, millaisia vaikutuksia tietosuoja-asetuksella yritykselle on ja miltä osin henkilötietojen käsittelyä on muutettava, sekä miltä osin yrityksessä tarvitaan lisäkoulutusta (tietosuojavastaavan koulutus, sopimuskäytännöt, henkilötietojen käyttäminen liiketoiminnassa, HR ja tietosuoja-asetus).

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttaja: asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

Aika: ke 24.10.2017 klo 9-13

HINTA: 50 euroa / osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, yrityksen koko 1-249 työntekijää; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI
125 euroa / muu osallistuja (kunnat, yhdistykset, oppilaistokset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea) 

Ilmoittautuminen 17.10. mennessä: 

http://bit.ly/tietosuoja-iisalmi1

Lisätietoja: Yritysyhteyshenkilö Tuija Kokkonen, 040 1798150,