TÄYNNÄ YOM Iisalmi: Tietosuojavastaavakoulutus | Yrittajat.fi

Etsi

Olvi Oluthalli
10.11.2017
Pe 10.11.2017 klo 9-16
Koulutus

TÄYNNÄ YOM Iisalmi: Tietosuojavastaavakoulutus

Tietosuojavastaavakoulutus

Koulutuksessa pureudutaan tietosuojavastaavan toimenkuvaan ja tehtäviin yrityksessä. Tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaava tulee pakolliseksi osassa yrityksiä, mutta muissakin yrityksissä on hyvä arvioida tarvetta nimetä erillinen tietosuojavastaava. Koulutuksessa käydään läpi myös ne tilanteet, kun tietosuojavastaava on nimettävä.  

Tietosuoja-asetuksen mukaan tietyn tyyppisten organisaatioiden on nimitettävä tietosuojavastaava. Asetuksen mukaan viranomaisen tai julkishallinnon elimen on nimettävä tietosuojavastaava, sekä sellaisten toimijoiden, joiden 1) ydintehtävät sisältävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa, tai 2) jos ydintehtävät muodostuvat tiettyjen arkaluonteisten henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja-asetuksessa ei täsmennetä mitä tarkoitetaan ”ydintehtävillä”, milloin toiminta on ”laajamittaista” tai ”säännöllistä ja järjestelmällistä”, joten EU:n tietosuojavaltuutetut ovat antaneet tarkempaa ohjeistusta asiassa. Käytännössä esimerkiksi terveydenhuollon ja vartiointialan toimijat ovat usein velvollisia nimeämään tietosuojavastaavan.

Koulutus antaa käytännön vinkkejä ja työkaluja kaikille tietosuojavastaavina toimiville ja tietosuoja-asioista yrityksissä vastaaville.  

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttajana asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

Aika: pe 10.11.2017 klo 9-16

Paikka: Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi

HINTA: 100€ / osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, yrityksen koko 1-249 työntekijää; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea) TAI 250€ / muu osallistuja (kunnat, yhdistykset, oppilaitokset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Ilmoittautumiset 3.11.2017 mennessä: http://bit.ly/tietosuoja-iisalmi3

Lisätietoja: Yritysyhteyshenkilö Tuija Kokkonen, 040 1798150,