Etsi

Kuopio Talouskoulu
23.02.2018
23.2.-25.5.2018 välillä 5 päivää
Koulutus

YOM Kuopio: JATKOKOULUTUS Pienyrityksen Toimitusjohtajakurssin käyneille

JATKOKOULUTUS Pienyrityksen Toimitusjohtajakurssin käyneille 2018 I, Kuopio

Kohderyhmä:                    
Pienyrityksen Toimitusjohtajakurssin jo aiemmin käyneet

Tavoite:                             
Auttaa osallistujia oppimaan asioita, jotka eivät kuuluneet Pienyrityksen Toimitusjohtajakurssin ohjelmaan.

Osallistuja oppii:  
1. omistajaohjauksesta ja arvonjalostuksesta
2. yritysjärjestelyistä
3. lisää markkinoinnista, myynnistä ja digitalisaatiosta
4. lisää kasvusta, johtamisesta ja kehittämisestä

Rakenne ja sisältö pääpiirteittäin:

Mennyt! 1. päivä         23.2.2018      Yrityksen toiminnan ja johtamisen kehittäminen

Omistaminen, omistajuus, omistajaohjaus
Johtaminen ja toiminnan organisointi
Arvonmääritys ja arvonjalostus

Kouluttajana Petri Karttunen

2. päivä         8.3.2018      Markkinoinnin, myynnin ja digitalisaation kehittäminen

Markkinoinnin ja myynnin johtaminen ja organisointi
Markkinatietämys ja markkinaymmärrys
Nykyaikainen markkinointi, erityisesti sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media
Asiakashallinta ja markkinoinnin suunnittelu ja ohjaus

Kouluttajana Alma Olanko

3. päivä         26.3.2018      Yrityksen sisäisen tehokkuuden kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Toiminnan organisointi
Prosessit, niiden kuvaaminen ja virtaviivaistaminen.
Tehdä itse – teettää. Mittarit ja mittaaminen. Kehittäminen.

Kouluttajana Marika Miettinen

4. päivä         24.4.2018      Yritysjärjestelyt

Fuusiot ja sulautumiset
Yrityksen ostaminen ja myyminen
Yritysmuodon muutokset
Yritysjärjestelyt ja verotus

Kouluttajana Matti Tjäder

5. päivä         25.5.2018      Yrityksen, osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Kasvu ja kasvun hallinta. Tulevaisuuden haasteet yritystoiminnalle.
Osaamisen arviointi ja kehittäminen.
Yrittäjyys – johtajuus;  tekemistä-teettämistä, vapautta-vastuuta, stressiä-mielihyvää, onnistumista – turhautumista
Yrityksen kehittämisen suunnittelu valitun strategian mukaisesti

Kouluttajana Petri Karttunen
 

Osallistujamäärä:          
10 – 15 osallistujaa

Kouluttaja:                      
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Hinta:                               
500€ / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, henkilöstön määrä 1-249; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea) TAI 900€ / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Paikka:                              
Kuopio, Talouskoulu

Ilmoittautuminen: Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 16.2.2018

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Koulutukseen mahtuu max 15 osallistujaa.

Huom!                                                    
Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja                       
Sinikka Karjalainen,
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy,
puh 020 7211 421,

Matti Ylönen,
Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy -palvelu
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
puh 0207 64 621,