YOM Kuopio: TÄYNNÄ! Tietosuojavastaavakoulutus | Yrittajat.fi

Etsi

Kuopio
24.04.2018
9:00-16:00
Koulutus

YOM Kuopio: TÄYNNÄ! Tietosuojavastaavakoulutus

Tietosuojavastaavakoulutus

Koulutuksessa pureudutaan tietosuojavastaavan toimenkuvaan ja tehtäviin yrityksessä. Tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaava tulee pakolliseksi osassa yrityksiä, mutta muissakin yrityksissä on hyvä arvioida tarvetta nimetä erillinen tietosuojavastaava. Koulutuksessa käydään läpi myös ne tilanteet, kun tietosuojavastaava on nimettävä. 

Tietosuoja-asetuksen mukaan tietyn tyyppisten organisaatioiden on nimitettävä tietosuojavastaava. Asetuksen mukaan viranomaisen tai julkishallinnon elimen on nimettävä tietosuojavastaava, sekä sellaisten toimijoiden, joiden 1) ydintehtävät sisältävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa, tai 2) jos ydintehtävät muodostuvat tiettyjen arkaluonteisten henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja-asetuksessa ei täsmennetä mitä tarkoitetaan ”ydintehtävillä”, milloin toiminta on ”laajamittaista” tai ”säännöllistä ja järjestelmällistä”, joten EU:n tietosuojavaltuutetut ovat antaneet tarkempaa ohjeistusta asiassa. Käytännössä esimerkiksi terveydenhuollon ja vartiointialan toimijat ovat usein velvollisia nimeämään tietosuojavastaavan.

Koulutus antaa käytännön vinkkejä ja työkaluja kaikille tietosuojavastaavina toimiville ja tietosuoja-asioista yrityksissä vastaaville. 

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttajana asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

HINTA: 100€ / osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, henkilöstön määrä 1-249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI
250€ / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea) 

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista: http://bit.ly/tietosuojavastaava2

Lisätietoja: 

Mia Hakulinen, 044 3680 508, 

Järjestäjä: Yritys oppii ja menestyy -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM -hanke.

HUOM: Koulutus toteutuu mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Koulutukseen mahtuu max 15 osallistujaa. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.