Etsi

Ratkaisukeskeinen johtaminen

Ratkaisukeskeinen johtaminen

Aika

31.10.2018 | 14:30 - 12.12.2018 | 16:00

Paikka

Snellman-kesäyliopisto

Hinta

95

Esimies, kuinka tuet työntekijöittesi vahvuuksia ja voimavaroja?

Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set.

Ratkaisukeskeinen johtaminen- koulutus koostuu neljästä webinaarista ja on tarkoitettu esimiehille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Lue lisää koulutuksesta täältä ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 22.10.2018:
https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/106/article-30625