Etsi

YOM IISALMI: Kokonaisvaltainen rekrymarkkinointi (digitrainer)

YOM IISALMI: Kokonaisvaltainen rekrymarkkinointi (digitrainer)

Aika

15.5.2019 | 9:00

Paikka

Iisalmi

Hinta

HINTA (sis. kaikki kulut): 210€ / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 950€ / muu osallistuja
Koulutus

PAIKKA JA AIKA: Iisalmi Ke 15.5 ja 29.5 klo 9-16 (tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin)

KOULUTTAJAT: Aki Karkulahti, Timo Jakola, Tuomas Kylänpää

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija yritys Call To Action Oy järjestää yhdessä YOM-palvelun kanssa työpajakokonaisuuden, jossa tuotetaan uusia ideoita, oivalluksia ja käytännön taitoja rekrymarkkinoinnin haasteiden kanssa painiville yrittäjille. Rekrymarkkinointi on ratkaisu osaavien työntekijöiden löytämiseen.

Työpajan osallistujan tulee tietää yrityksen rekrytoinneista ja markkinoinnista.

Kokonaisuuden tavoitteet:
Koulutus koostuu kahdesta 7 tunnin sessiosta.

Osioiden kautta rakennetaan työpajamaisen työskentelyn kautta rekrymarkkinoinnin kokonaisvaltainen käsikirjoitus yrityksen omaan käyttöön. Aiempien kahden koulutuksen käyminen nopeuttaa prosessin valmistumista ja kokonaisuuden hahmottamista, mutta tämä kokonaisuus toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Jotta saat rekrytoitua asiantuntijan, yrityksesi tulee kyetä osoittamaan erinomaisuutensa ja herättämään mielenkiinnon asiantuntijaverkostossa ja -kanavissa. Haasteena on tehdä näkyväksi, sanoittaa ja välittää oman yrityksen asiantuntijuus, erinomaisuus, persoonallisuus ja vetovoimatekijät.

Ensimmäinen työpaja: 
Määritämme millaista osaamista ja milloin tarvitset osaajia ja miten haet osaajia ja miten niitä kannattaa hakea. Tarkastelemme yrityksesi arvopohjaa, työkulttuuria sekä kaivamme esiin yrityksesi vetovoimatekijöitä.  

Määrittämme yrityksesi henkilöt suhteessa hakuilmoituksiin ja arvoihin. Työpajan aikana määritetään yhdessä kouluttajan kanssa näiden henkilöiden tarinoiden aihiot ja suunnitellaan julkaisuaikataulu tarinoille ja hakuilmoituksille.

Toinen työpaja:
Tarkastelemme johdon ja johdon avainhenkilöiden roolia rekrymarkkinonnin toteutuksessa. Määritämme ja roolitamme yrityksesi sosiaalista myyntiä eri rekrytointeja tukevissa kanavissa.Työpajassa myös pohditaan miten jälkimarkkinointi rekrykampanjan jälkeen kannattaa rakentaa. 

Käymme läpi millainen on hyvä rekrytointia tukeva sivu eli rekrytarinoiden ja hakuilmoitusten päämaja. Tarkastelemme myös miten rakennetaan ja kohdennetaan mainonta haettavien osaajien “ostapersoonan” mukaisesti eri kanavissa.

Kaikissa sessioissa tarkistetaan riittävätkö yrityksen resurssit ja osaaminen rekrymarkkinoinnin jokaisen vaiheen toteuttamiseen ja kerrataan vaiheet vielä läpi.

Koulutuksen konkreettisia hyötyjä:
Työpajassa rakennat yrtityksesi rekrymarkkinoinnin käsikirjoituksen. Käsikirjoituksessa on huomioitu kaikki osiot mitä osaavien työntekijöiden houkuttelu yritykseesi pitää sisällään.

Työpajan jälkeen sinulla on selkeä käsitys siitä, mitä rekrymarkkinoinnin osa-alueita voit ja osaat tehdä itsenäisesti ja mitä asioita sinun kannattaa ostaa asiantuntijalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

HINTA (sis. kaikki kulut): 210€ / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 950€ / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

ILMOITTAUTUMISET TI 7.5.2019 MENNESSÄ OSOITTEESSA: http://bit.ly/rekrytraineriisalmi

HUOM! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh.4 henkilöä. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

LISÄTIETOJA: Kouluttaja Aki Karkulahti p. 040 8329 176 tai   , 
Yritysyhteyshenkilö Tuija Kokkonen p. 040 179 8150 tai