Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus (5 päivää)

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus (5 päivää)

Aika

24.9.2019 | 9:00

Paikka

Kuopio

Hinta

500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja
Koulutus

Laajuus: 5 päivää, toteutus lähivalmennuspäivinä

Paikka ja aika: Kuopio ti 24.9, ke 30.10, to 31.10, ke 27.11, to 28.11.2019 (tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin)

Hinta: 500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Tavoitteet:
1.Auttaa osallistujia sisäistämään esimiestyön olemus ja luonne.
2.Auttaa ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee.
3.Auttaa saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestykselliselle hoitamiselle.
4.Vahvistaa osaamista ja itsetuntoa esimiestehtävien hoidossa.

Sisältö pääpiirteittäin:
1. päivä 24.9.2019 klo 9.00–16.30
Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä esittäytyminen
Yleensä yritystoiminnasta ja esimiehenä toimimisesta
Yritystoiminnan ja -strategian ydinkohdat
- missio, visio- yrityskulttuuri ja arvot
- strategiat ja toimintapolitiikat, tavoitteet ja päämäärät
Operatiivinen toiminta ja sen tehokas toteuttaminen strategian pohjalta
- tuotekehitys
- markkinointi
- talous ja hallinto
Esimiehen rooli ja merkitys strategian jalkauttajana ja operatiivisen toiminnan toteuttajana
Yritystalouden perusteet
- yrityksen tilinpäätös ja sen rakenne, tuloslaskelma ja tase
Esimiestyön sisältö ja luonne
- työnantajan edustajana toimiminen- työnantajan odotukset / alaisten odotuksetYhteenveto ja palautekeskustelu
Kouluttaja Juha Poltinora

2. päivä 30.10.2019 klo 9.00–16.30
Jakson sisältö ja tavoitteet sekä edellisen jakson pääkohtien mieliinpalauttaminen
Esimiestyö käytännössä
- toimiminen työnantajan edustajana
- asioiden johtaminen; management
- vastuualueet, tavoitteet, mittarit
Esimiestyö käytännössä jatkuu..
- töiden organisointi, edellytyksien järjestäminen
- tehtävien antaminen, tehtävien suorituksen valvonta
Henkilöstöasioiden hoito
- henkilöstön valinta/rekrytointi
- perehdyttäminen
- kehittäminen
- tiedottaminen
Delegointi; oikeiden asioiden tekeminen…, tehtävä
Yhteenveto ja palautekeskustelu
Kouluttaja Juha Poltinora

3. päivä 31.10.2019 klo 9.00–16.30
Edellisen päivän pääkohtien mieliinpalauttaminen
Työsuhteita ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö
-työsuhteita ja esimiestyötä ohjaavan lainsäädännön kokonaisuus
- työnjohto-oikeus ja sen ulottuvuudet;
- mitä voi ja pitää tehdä, mitä ei voi tehdä
Työehtosopimukset ja niiden merkitys
- työsopimuslaki ja sen keskeinen sisältö
Työsuojelu ja sitä koskevat säännökset
Työaikalaki ja vuosilomalaki; vaikutukset ja soveltaminen
Henkilösuojalaki ja esimiehen velvollisuudet
Yhteenveto ja palautekeskustelu
Kouluttaja Marleena Härkönen

4. päivä 27.11.2019 klo 9.00–16.30
Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä edellisten jaksojen pääkohtien mieliin palauttaminenJohtajuus/leadership
– esimiehen tehtäväkentässäIhmisten johtaminen
– ydinvalmiudetItsensä johtaminen ja oman työn organisointiJaksaminen ja stressin hallinta
Ajankäyttö ja ajankäytön hallinta
Esimies ja työhyvinvointi
Yhteenveto ja palautekeskustelu

5. päivä 28.11.2019 klo 9.00–16.30
Edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen
Esimiehen vuorovaikutustaidot- johtamisviestintä- kysely, kuuntelu- palautteen antaminen
Tunneälyn merkitys esimiestyössä
Haasteelliset johtamistilanteet
- ryhmätyö
Motivointi
Osaaminen; tunnistaminen ja kehittäminen
Hyvä esimiestoiminta, kertaus ja yhteenvetoPalautekeskustelu ja kurssin päättäminen
Kouluttaja Juha Poltinora

Toteutus: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy ConsultancyIlmoittautumiset 16.9.2019 mennessä osoitteesta: http://bit.ly/esimiesvalmennuskuopio

HUOM! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh. 10 henkilöä (max 15). Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja: Sinikka Karjalainen p. 040 7222817 tai
Heli Kauppinen p. 050 522 9974 tai