Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus II 2020

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus II 2020

Aika

18.8.2020 | 9:00

Paikka

Kuopio / Etä

Hinta

Hinta: 500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä
Koulutus

1.    lähijakso  

Tavoitteet: 

 1.  Auttaa osallistujia sisäistämään esimiestyön olemus ja luonne.
 2.  Auttaa ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee.
 3. Auttaa saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestykselliselle hoitamiselle.
 4. Vahvistaa osaamista ja itsetuntoa esimiestehtävien hoidossa.

Sisältö pääpiirteittäin:

1.    päivä 18.8.2020 klo 9.00–16.00 (lähi Kuopiossa)

Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä esittäytyminen

Yleensä yritystoiminnasta ja esimiehenä toimimisesta

Yritystoiminnan ja -strategian ydinkohdat

 • missio, visio
 • yrityskulttuuri ja arvot
 • strategiat ja toiminta
 • politiikat, tavoitteet ja päämäärät

Operatiivinen toiminta ja sen tehokas toteuttaminen strategian pohjalta

 • tuotekehitys
 • markkinointi
 • talous ja hallinto    

Esimiehen rooli ja merkitys strategian jalkauttajana ja operatiivisen toiminnan toteuttajana    

Yritystalouden perusteet

 • yrityksen tilinpäätös ja sen rakenne, tuloslaskelma ja tase

Esimiestyön sisältö ja luonne

 • työnantajan edustajana toimiminen
 • työnantajan odotukset / alaisten odotukset

Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja Juha Poltinora

2. jakso etänä 

Sisältö pääpiirteittäin:

1.    päivä 21.9.2020 klo 9.00–16.00 (etä)      

Jakson sisältö ja tavoitteet sekä edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen

Esimiestyö käytännössä

 • toimiminen työnantajan edustajana
 • asioiden johtaminen; management
 • vastuualueet, tavoitteet, mittarit

Esimiestyö käytännössä jatkuu..

 • töiden organisointi, edellytyksien järjestäminen
 • tehtävien antaminen, tehtävien suorituksen valvonta

Henkilöstöasioiden hoito

 • henkilöstön valinta/rekrytointi
 • perehdyttäminen
 • kehittäminen
 • tiedottaminen

Delegointi; oikeiden asioiden tekeminen…, tehtävä  

Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja    Juha Poltinora

2.    päivä 22.9.2020 klo 9.00–16.00  (etä)

Edellisen päivän pääkohtien mieliin palauttaminen

Työsuhteita ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö.

 • työsuhteita ja esimiestyötä ohjaavan lainsäädännön kokonaisuus 
 • työnjohto-oikeus ja sen ulottuvuudet; 
 • mitä voi ja pitää tehdä, mitä ei voi tehdä.

Työehtosopimukset ja niiden merkitys    

 • työsopimuslaki ja sen keskeinen sisältö

Työsuojelu ja sitä koskevat säännökset

Työaikalaki ja vuosilomalaki; vaikutukset ja soveltaminen

Henkilösuojalaki ja esimiehen velvollisuudet

Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja        Marleena Härkönen

3. jakso lähi- ja etäpäivä  

Sisältö pääpiirteittäin:

1.    päivä: 27.10.2020 klo 9.00–16.00 (etä)   

Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä edellisten jaksojen pääkohtien mieliin palauttaminen

Johtajuus/leadership – esimiehen tehtäväkentässä

Ihmisten johtaminen – ydinvalmiudet

Itsensä johtaminen ja oman työn organisointi

Jaksaminen ja stressin hallinta 

Ajankäyttö ja ajankäytön hallinta

Esimies ja työhyvinvointi

Yhteenveto ja palautekeskustelu

2.    päivä: 28.10.2020 9.00–16.00 (lähi Kuopiossa) 

Edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen

Esimiehen vuorovaikutustaidot

 • johtamisviestintä
 • kysely, kuuntelu
 • palautteen antaminen

Tunneälyn merkitys esimiestyössä

Haasteelliset johtamistilanteet -

 • ryhmätyö

Motivointi

Osaaminen; tunnistaminen ja kehittäminen

Hyvä esimiestoiminta, kertaus ja yhteenveto

Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen

Kouluttaja         Juha Poltinora            

Toteutus: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Ilmoittautumiset: 10.8.2020 mennessä bit.ly/esimies2020KPO

Hinta: 500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

HUOM! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh. 10 henkilöä (max 15). Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun

Lisätietoja: Sinikka Karjalainen p. 040 7222817 tai

Järjestäjä: Yritys oppii ja menestyy -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom