Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

TÄYNNÄ! YOM ETÄKOULUTUS: Kehitä tilitoimistopalvelujasi - sisäisen laskennan ammattilaiseksi (digikäyttäjä)

TÄYNNÄ! YOM ETÄKOULUTUS: Kehitä tilitoimistopalvelujasi - sisäisen laskennan ammattilaiseksi (digikäyttäjä)

Aika

27.10.2020 | 9:00

Paikka

Etäkoulutus

Hinta

HINTA (sis. kaikki kulut): 50€ / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo+Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää de minimis -tukea) TAI 100€ / muu osallistuja
Koulutus

Digitalisaation myötä tilitoimistot ovat uuden edessä. Taloushallinnon sähköistyttyä kirjanpidon järjestelmät muuttuvat yhä enemmän automatisoiduiksi ja ”vanhanmallinen naputtelutyö” tulee jäämään pois. Kirjaamistyön tilalle tulee mm. ohjelmien seurantaa, raporttien tulkintaa, ohjausta sisäisessä laskennassa ja asiakkaan ohjaamista sähköisten ohjelmien käytössä.

 • Nyt jää oikeasti aikaa auttaa asiakasta liiketoiminnan kehittämisessä! Oletko valmis?
 • Löytyykö sinulta työkalut sisäiseen laskentaan?
 • Oletko jo räätälöinyt sopivat sisäisen laskennan palvelupaketit asiakkaillesi?

Kehity sisäisen laskennan ammattilaiseksi ja kehitä tilitoimistopalvelujasi -verkkokoulutussarjassa tarjoamme tilitoimistoille, sekä yrittäjille että työntekijöille, täsmäkoulutusta sisäiseen laskentaan ja palvelujen kehittämiseen. Saatte myös hyviä työkaluja esim. budjetointiin, tunnuslukujen laskentaan ja rahoituslaskelmien tekemiseen.

Etäkoulutus, aloitus 27.10. (5 x 2h)

Sisäinen laskenta ja mittarit, ti 27.10.2020 klo 9 – 11

Kouluttaja: Tero Leivo

Sisäisen laskennan ja mittareiden avulla tuotetaan yritysjohdolle tärkeää taloudellista tietoa päätöksen teon tueksi. Mittareiden avulla seurataan yrityskohtaisesti tärkeitä talouden painopisteitä.

 • Mitä on sisäinen laskenta
 • Kustannuslaskennan erilaiset työkalut ja mittarit
 • Asiakasyritysten ja/tai oma tilitoimiston sisäisen laskennan ja seurantajärjestelmien kehittäminen

Tilinpäätöksen analysoinnin perusteet, ti 3.11.2020 klo 14 – 16

Kouluttaja: Kirsi Övermark

Tilinpäätöksen analysointi käytetään apuna tehtäessä arviointeja ja johtopäätöksiä yrityksen/yritysten taloudellisista toimintaedellytyksistä, tulevaisuudesta ja elinkelpoisuudesta. Tilinpäätösanalyysi kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta, yrityksen kulurakenteesta ja siitä miten tilikauden tulos on syntynyt. Tavoitteena on myös selvittää jakokelpoisen voiton määrä.

 • Tuloslaskelma ja tase yrityksen tilinpäätöksen analysoinnin perustana
 • Tuloslaskelman oikaisut
 • Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
 • Keskeisimmät tunnusluvut ja niiden laskeminen
 • Tunnuslukujen tulkinta ja toimialakohtainen vertailu
 • Miten tulkitsen asiakasyrityksen tilinpäätöstä?

Budjetointi, ke 18.11.2020 klo 9 – 11

Kouluttaja: Tero Leivo

Budjetoinnin verkkokoulutuksen tarkoituksena on ymmärtää talouden suunnittelun merkitystä ja oppia laatiminaan tulos-, rahoitus- ja kassabudjetit. Perehdytään budjetoinnin hyödyntämismahdollisuuksiin osana organisaation talous- ja johtamisprosesseja.

 • Budjetointi ja budjettien seuranta
 • Osa- ja pääbudjetit
 • Kassa- ja rahoitusbudjetti
 • Käytännön budjetointiprosessi ja budjettityökalut
 • Budjetoinnin koordinointi ja kehittäminen

Rahoitussuunnittelu, ke 25.11.2020 klo 14 – 16

Kouluttaja: Kirsi Övermark

Rahoitussuunnittelun verkkokoulutuksessa nimensä mukaisesti perehdytään yrityksen rahoitussuunnitteluun, joka on erityisen tärkeää yrityksen aloittaessa toimintansa, suunnitellessaan investointeja ja yritystoiminnan muutostilanteissa.

 • Yrityksen rahoituksen hallinta
 • Yrityksen rahoitustarpeen muodostuminen
 • Yrityksen rahoitustarve ja -lähteet
 • Rahoitussuunnittelu yrityksen eri elinkaaren vaiheissa
 • Investoinnit
 • Rahoitustilanteen ja maksuvalmiuden seuraaminen

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen, to 3.12.2020 klo 9 – 11

Kouluttaja: Kirsi Övermark

Tilitoimistopalvelujen palvelumuotoilu ja tuotteistaminen ovat nyt sähköisen taloushallinnon digitalisaation kehityksen myötä tärkeitä asioita. Tilitoimistolta poistuu digitalisaation myötä paljon vanhoja tallentamiseen liittyviä tehtäviä ja tilaa tulee uusille palveluille ja tuotteille.

 • Mitä tuotteistaminen ja palvelumuotoilu on?
 • Sisäinen ja ulkoinen tuotteistaminen
 • Tuotteistajan työkalut
 • Tilitoimiston palvelupakettien rakentaminen
 • Case-esimerkkejä

Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen tai tabletin. Saat ennen koulutuksen alkua kouluttajalta tarkemmat ohjeet sekä osallistumislinkin. Etäyhteys toteutetaan Teams-sovelluksella.

Ilmoittautumiset 19.10.2020 mennessä: bit.ly/tilitoimisot20

HINTA (sis. kaikki kulut): 50€ / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo+Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää de minimis -tukea) TAI 100€ / muu osallistuja

Huom! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh. 10 henkilöä (max 15). Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Kouluttajat: Kirsi Övermark (KTM, AmO, NTM) ja Tero Leivo (KTM, AmO, NTM) Suomen Yrittäjäopisto. He toimivat yritystoiminnan kouluttajina ja kouluttavat eri asiakasryhmille pääasiassa taloushallintoon liittyviä asioita. Koulutuksen lisäksi Kirsillä ja Terolla on pitkä työkokemus pien- ja mikroyritysten palveluksessa esim. taloushallinnon tehtävissä.

Lisätietoja: Kirsi Övermark, , p. 050 336 6328,

tai yritysyhteyshenkilö Tuija Kokkonen, , 0401798150