Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sirpa Alho-Törrönen jatkaa Suomen Yrittäjien työvaliokunnassa

Savon Yrittäjien puheenjohtaja, vs. toimitusjohtaja Sirpa Alho-Törrönen valittiin kolmanneksi kaudeksi Suomen Yrittäjien työvaliokuntaan, Suomen Yrittäjien hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.11.2013.


Suomen Yrittäjien työvaliokunta 11/2013 – 11/2014:

Puheenjohtaja Mikko Simolinna,
varapuheenjohtajat Mikko Akselin, Jari-Pekka Koponen, Hanna Munter ja Jyrki Mäkynen.
 
Jäsenet:
Paula Aikio-Tallgren Länsipohjan Yrittäjistä, Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjistä, Veikko Kiili Pirkanmaan Yrittäjistä, Tommi Valtonen Pääkaupunkiseudun Yrittäjistä, Tapio Rytilä Erikoiskaupan liitosta ja Markku Suominen Koneyrittäjien liitosta.
 
Suomen Yrittäjien työvaliokunta hoitaa hallituksen valvonnan alaisena hallituksen toimivaltaan kuuluvia hallituksen sille antamia tehtäviä ja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
 
Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan muodostavat keskusjärjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja enintään kuusi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Toimintapoliittisen sopimuksen mukaan näistä kuudesta valittavasta henkilöstä vähintään kahden tulee edustaa toimialajärjestöjä.