Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusi liikeaikalaki - käytännön ohjeita jäsenille

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista (ns. liikeaikalaki) muuttui 1.12.2009.

Uudistuksen merkittävin muutos on sunnuntaiden aukiolojen laajentaminen ympärivuotiseksi. Suomen Yrittäjien ja Erikoiskaupan Liiton yhteisen edunvalvonnan tuloksena liikeaikalakiin tuli myös uusi säännös, jolla rajoitetaan kauppakeskusten ns. pakkoaukioloa. Kauppakeskuksessa toimivalla elinkeinonharjoittajalla on siten oikeus pitää tietyin edellytyksin liikkeensä suljettuna, mitä selostetaan tarkemmiin jäsensivujen ohjeissa.

» Kirjaudu jäsensivulle päästäksesi lukemaan käytännön ohjeita